Anno 1718; Den 13de Febr:; Mathtie, Doghter van Johannis Olivier en helena B¨rger. Get¨ijgen de O¨ders Selfs.

Bookmark and Share