Anno 1718; Den 20ste Dito [Febr]; Hester, doghter van Pieter Pinar en Jannetie Terie. Getłygen de Ołders selfs.

Bookmark and Share