Anno 1718; Den 19 Dito [Junij]; Gideon, soon van Philip Cortie en Elizabeth Malerbe. Getuijgen Louies Fori en Maria Radijn, anders Malerbe

Bookmark and Share