1721; Den 31ste Dito [A¨g¨st:]; Lodewic¨s, Zoon van Jan Pretori¨s en Lena Vosloo. Get¨ijge Pieter Betram Oortman.

Bookmark and Share