1721; Dito [Den 26ste Octobre]; Andriea, zoon van Andries Dutoit en Martha Russauw. Getuijgen Pieter Dutoit en Elisabeth Russauw.

Bookmark and Share