1723; Den 9de Dito [Maij]; Francina, Doghter van Philip Cortje en Elizabeth Malerbe. Getuijgen Louies Fori en M. Malerbe.

Bookmark and Share