1724; Anna, Doghter van Jan Van Helsdingen en Elisabet Snyman. Getuijgen Jan, G: Stoots en Anna Myne.

Bookmark and Share