Anno 1731. de 1ste April; Elisabeth Bruijns buijten Echten staet geteelt van Elisabeth Lubbe, den Vader onbekent Synde.

Bookmark and Share