Anno 1720; Den 31 Maart Hans Jurgen Potgieter, Jongman van Drakenstein met Cornilia Bota Jonge Dogter.

Bookmark and Share