Den 14 8br. [1731] Barendt Jansz van Cabo de Goede Hoop Burger aan Stellenbous Jongman met Petronella Sayman van Cabo voornoemdt Jonge Dochter.

Bookmark and Share