Den 14 9br [1734]. Pieter van Nieukerken van Cabo Burger alhier Jongm: met Maria Talefer van Cabo. J.D.

Bookmark and Share