Den 4 10br [1735]. Hendrik van Asch, weede [Aschwede] van Heydeneij, Soldaat in dienst der E. Compagny. J.M. met Anna Catharina Muller van Cabo. J.D.

Bookmark and Share