anno 1716
Den 13de Decembr
Pieter, soon van Francois Retief en Maria Moij, Getuijgen Pieter Tailofer en Maria Marais.

Bookmark and Share