Generale Reeke van den boedel en Goederen naargelaten en met ‘er dood ontruijmt bij wijlen Johanna Bort wede wijlen Dirk van Koningshoven ten voordeele van haer seeren naergelatene kinderen, als Hendrik Treúniet in húijwelijk hebbende Catharina Coningshoven, Jacob Hasselaer getroúwt sijnde met Maria Elisa, [beth] Coningshoven, Súsanna Coningshoven, Helena, Clara, Hendrik en Isak Coningshoven.

Bookmark and Share