[den 1e Sept [1666]:] Een soontie van Hans Ras en Tryntie wiert genaemt Nicolaus tot getuiygen stonden Mathem [tiele...] en Wouter Mostert

Bookmark and Share