Rindries zoon van Jan de Joncker de moeder Elijsebet is gedoopt d 2 Octobr 1694 als get¨ijge de h¨ys vro¨w van Koninghshove[N]

Bookmark and Share