Cornelija dogter van Jan Cornelis de moeder Marij Kickers is gedoopt den 6en Jan¨ar[ij] 1697 als get¨ijge Jan Jacobs: Cornelia Holms.

Bookmark and Share