Marija Catrijna dogter van Jan Jans van Eden de moeder Maria R¨ssaar is gedoopt dj laasten Jan¨arij 1696 als get¨i[j]ge Jan Geel, Marija Catrijna Swaanswijck.

Bookmark and Share