Altijn dochter van Gerreijt Ijansen va[N] Diełenter de moeder Aerijaentije Ijcops de getłgen Ijan Botman en Marija Helms ijs dedop den 27 Ijłnij 1700

Bookmark and Share