Jan Stevensz Botma de Jonge1

M, #7307, b. 23 July 1670
Father*Steven Jansz Botma1 b. c 1630, d. b 12 Mar 1700
Mother*Hendrika Hendriks1 b. c 1635, d. b 31 Mar 1704

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited31/05/2014
BirthJan Stevensz Botma de Jonge was born before 23 July 1670 in de Caep de Goede Hoop.2
 
Marriage*He married Christina de Brùyn circa 1695.3
 

Family

Christina de Brùyn b. c 1670
Children
Occupation*Jan Stevensz Botma de Jonge was appointed Cornet of the nieuwe Compagnie uijt de vrijborgeren tot Draackensteijn on 3 May 1695.4
Names in the record, in publications, etc.23 July 1670, the name of Jan was written in the record as Joannes Jansz.
3 August 1698, the name of Jan was written in the record as Ijan Botma.5
27 June 1700, the name of Jan was written in the record as Ijan Botman.6
Between 13 May 1703 and 26 November 1714, the name of Jan was written in the record as Jan Botma.7
BaptismsJan Stevensz Botma de Jonge was baptized on 23 July 1670 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop. The baptism was witnessed by Maryke Tielemans, Jacob Cornelisz van Rosendael and Mayken Hendriks van den Berg. This witness has not been positively identified but Maryke Tielemans and Mayken Hendriks van den Berg is(are) potentially the correct individual(s.)8,9
Baptisms - WitnessJan Stevensz Botma de Jonge potentially witnessed the baptism of Sara Botma on 26 September 1683 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.10,11
He potentially witnessed the baptism of Elsie Jansen on 22 January 1688 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.12
He potentially witnessed the baptism of Joannis Gerritsz on 17 November 1691 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.13,14
He and Sophia van den Tempel and Anna Sophia Bosch witnessed the baptism of Regina van Ahrendtsdorf on 11 May 1692 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.15,16,17
He and Marija Helms witnessed the baptism of Altijn Gerritsz van Deventer on 27 June 1700 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.6
Crime and relatedOn 1 October 1701 Pieter Becker refused to fall in under the cornet of the burgher-dragoons at Drakenstein, Jan Stevensz Botma de Jonge. Olof Bergh, the Captain, struck him with a cane, and Bekker then threatened to behead Bergh with his sword; he followed this threat by firing at the tent - presumably Bergh was inside - causing sand to fly into it.18,19
Slave BirthsBefore 26 November 1714, Magdalena NN was born in bondage and was owned by Jan Stevensz Botma de Jonge de Caep de Goede Hoop.20
Slave TransactionsOn 19 January 1696 Matthijs van Malabar and Jonas van Malabar were sold by Christiaen van Alst to Jan Stevensz Botma de Jonge or Jan Stevensz Botma de Oude, for Rds. 84 each.21

Citations

 1. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna:
  . . . Jan Stevensz de Jonge =23.7.1670 x Christina de Bruin en boer op Vredenburg, in de Moddergat. Hier word miskien na Jan de Jonge verwys omdat hy ln die omgewing gewoon het.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 2. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Anno 1670
  Den 23 July
  een soontje van Steven Jansz van Wageningen en Hendrickje syn huysvr' wiert genaamt Joannes tot getuygen stonden Jacob Roosendaal en Mayke Tielmans, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 3. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, It is likely this couple was married before their son Steven was baptised, otherwise he most likely would have been described as onecht in the record, viz:.
 4. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Resolution of 5 May 1695."
 5. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Alletta dochter van Ijan Botma de moeder hijet Stijenten de Brùijn de getùijgen Fpijeftijs [Fijtjie?] [blank] en Anna Lo[v...?] gedoop den 3 Aùgùstij 1698.
 6. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Altijn dochter van Gerreijt Ijansen va[N] Dieùenter de moeder Aerijaentije Ijcops de getùgen Ijan Botman en Marija Helms ijs dedop den 27 Ijùnij 1700.
 7. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Jan, de vader Jan Botma, d' moeder Christina de Brùyn, getùygen Derk Coetsèr en Margareta Cortsè den 13e Mey 1703.
  Magdalena, Een Slavenkind van Monsr Jan Botma, der 26e Nov 1714.
 8. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Anno 1670. Den 23 July. een soontje van Steven Jansz van Wageningen en Hendrickje syn huysvr' wiert genaamt Joannes tot getuygen stonden Jacob Roosendaal en Mayke Tielmans., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 9. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Lorna: . . . Jan Stevensz de Jonge =23.7.1670 x Christina de Bruin en boer op Vredenburg, in de Moddergat. Hier word miskien na Jan de Jonge verwys omdat hy ln die omgewing gewoon het.
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1683
  den 26 dito (September) Sara
  Cornelis Stevensen en Jannetie Gerrits
  J[o]an Stevens en syn huisvrouw., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 11. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 1 A-C, HSRC SA Genealogies (Pretoria: Institute for Historical Research, Division Genealogical Research, Pretoria, 1986, 1989), ISBN 0-620-23962-X, p. 388. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 1.
 12. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): [Ao. 1688]
  eodem dito is een kint gedoopt en genaamt Elsie waar van
  de vader is Aarnout Jansz de moeder Hendrina
  van Diese de getuigen Jan Stevens Botma en
  Gertruij Wijnandt, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 13. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Joannis zoon van Pietter Gerritsz de moeder Ariaantie Gabriel is gedoopt de 17 Novebr 1691 als getùuijge Jan Stevens Botma Annietie Jans Loùw.
 14. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 1, p. 348.
 15. [S557] NGK Baptism Records Cape Town 1700-1750: Den 11 Maij [1692] aen Stellenbosch een kint gedoopt waer van vader is Jan de Jonker, de moeder Elisabeth, als ghetuijghe stonden Jan Stevenz[e] Botma, ende Sophia van der Bijl, is genaemt Regina., (1700-1750), UNISA Library, Pretoria. Hereinafter cited as NGK Baptism Records Cape Town 1700-1750.
 16. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Lorna:
  Steven Jansz Botma het twee seuns met die naam Jan gehad. Jan Stevens de Oude gebore in Europa, is op 22.2.1682 met Christina Stants van Giesendam getroud en het in die Kaap gewoon. Jan Stevensz de Jonge =23.7.1670 x Christina de Bruin en boer op Vredenburg, in de Moddergat. Hier word miskien na Jan de Jonge verwys omdat hy ln die omgewing gewoon het.

  The second witness at this baptism was named as Sophia van der Byl, and in a comment Lorna writes:
  Sy was of Sophia van den Tempel vrou van Gerrit van der Byl of Anna Sophia Bos vrou Pieter van der Byl (Gerrit se seun) wie soms ook Sophia genoem word.
 17. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), pg. 7. Hereinafter cited as Personalia.
 18. [S625] J.L. Buys, "Pieter Becker ('n Stamvader) - sy misdade en verhore", 21 July 1992), Gedurende die optrekdag op 1 Oktober 1701, het hy "hem tegens de cornet Jan Stevensz Bothma, onder wiens standaard hij (die aangeklaagde) als dragonder meede behoorden, en vervolgens an deselve de behoorlijke eerbewijsing en gehoorsaamheijd schuldig was, niet alleen mel veel moeijlijk hedden, en kwaade bejegeningen, te opposeenen, maar volmondig onder de gansche gemeente uit te roopen dat hij met genoemde Cornet Bothma niet wilde optrekken. Op welke geroep van den gevangenen (Becker) Capitein Olof Berg en den onderkoopman Jacobus Cruse" opgedaag het by die kerkhof, waar die kruit uitgedeel is.

  Ten spyte van hulle teenwoordigheid, volhard Becker met sy wangedrag en skeltaal totdat dit onuithoubaar word en kaptein Bergh dit nie langer kon duld nie en hom "eenige rottang slaagen gegeeven heeft om hem daar door an sijn behoorlijke pligt te doen gedenken; dog dat hy gevangen in plaatze van dien, nog hitzigen en kwaaden werdende, tot die buitensporigheeden is vervallen".

  In sy woede plaas Becker sy hand op sy sabel en snou Bergh toe: "so den kaptein Bergh my weeder slaat sal ik hem die kop voor sijn voeten leggen".

  Op hierdie stadium van die gedoente was Becker blykbaaf totaal buite beheer en tydens "de Ruitery van het kerkhof tot voor de tent, alwaar opgemelde geceommiteerdens (Bergh en Cluse) met eenig ander geselschap in waaren", gaan hy homsell sover te buite as om "in de tent te schieten, sodanig datl het sand door de tent gevloogen is".. Hereinafter cited as "Pieter Becker ('n Stamvader) - sy misdade en verhore."
 19. [S414] H.F. Heese, Reg en Onreg (Kaapse Regspraak in die Agtiende Eeu) (Belville, South Africa: Instituut vir Historiese Navorsing, Universiteit van Wes-Kaapland, 1994), ISBN 1-86808-195-8, Insubordinasie, dit wil sê die weiering om 'n wettige (militêre) bevel uit te voer, het ook onder die Kaapse burgery, of plaaslike milisie, voorgekom. Die uitstaande voorbeeld hiervan is die weiering van die Drakensteinse burger, Pieter Bekker van Königsberg, om onder die bevel van kornet Botma te val. Kaptein Oloff Bergh het hom hierop tydens die militêre oefening op Stellenbosch 'n hou met 'n rottang gegee. Bekker het losgetrek met dreigemente dat hy Bergh met sy swaard sou onthoof en het hierna met sy voorlaaier 'n skoot op 'n tent gelos dat die sand binne in die tent gespat het. Vir hierdie handeling is Bekker gevonnis om drie maal met sy naakte rug deur die spitsroede te loop, 'n boete van 50 riksdalers te betaal en om vir 10 jaar na Mauritius verban te word. Tot tyd en wyl 'n boot na Mauritius sou vertrek, is hy op Robbeneiland aangehou.
  BEKKER, Pieter, burger te Drakenstein, Königsberg Insubordinasie; dreig om Kapt Oloff Bergh te onthoof. Moet drie maal deur die spitsroede met blote rug loop, 10 jaar na Mauritius verban; tydelik op Robbeneiland. CJ 781, 21; 10.11.1701-10.11.1701. Hereinafter cited as Reg en Onreg.
 20. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, een slavenkind van Monsr Jan Botma
  Lorna:
  Steven Jansz Botma het twee seuns met die naam Jan gehad. Jan Stevens de Oude gebore in Europa, is op 22.2.1682 met Christina Stants van Giesendam getroud en het in die Kaap gewoon. Jan Stevensz de Jonge =23.7.1670 x Christina de Bruin en boer op Vredenburg, in de Moddergat. Hier word na Jan de Jonge verwys omdat Jan de Oude reeds in 1696 oorlede is.
 21. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.171. 19.1.1696, p. 12 (verso): Matthijs from Malabar (22), Jonas from Malabar (16), sold for Rds. 84 each by Christiaan van Alst, the captain of the Christiaan Quintus, to Jan Steven Botma... Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 22. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms.
 

Bookmark and Share