Jan Verhagen1

M, #13691, b. 4 August 1686
Mother*Calowou van Madagascar2 b. c 1670

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited02/01/2014
Slave Birth - Company OwnedJan Verhagen was born in bondage before 4 August 1686 and was owned by the VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) Slave Lodge, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, Jan Verhagen.2
BaptismsJan Verhagen was baptized on 4 August 1686 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop. The baptism was witnessed by Sara van Soloor. This witness has not been positively identified but Sara van Soloor is(are) potentially the correct individual(s.)2
Slave TransactionsOn 23 October 1669 Jan Vos, owned by the widow of Pieter van Meerhoff, Krotoa of the Goringhaicona, who had been placed in the care of the Church Council, had been on loan to Jan Verhagen for a month. On 1 January 1670 it was noted in the margin of the entry that the slave had been returned together with an appropriate loan fee.3,4,5

Citations

 1. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Augustus [1686]
  den 4 dito Jan verhagen Calowou de moeder Sara [Sara van Solor?], transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/ Augustus
  den 4 dito Jan verhagen Calowou de moeder Sara [Sara van Solor?]. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 2. [S629] Personal communications between Mansell Upham and Delia Robertson, 2010-present. Augustus [1686]
  den 4 dito Jan verhagen Calowou de moeder Sara [Sara van Solor?]
  [My thanks to Mansell Upham for correcting this transcription.].
 3. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 23.10.1669     CTD 3, p.303
  Die vryburger Jan Verhagen leen vir een maand van die kerkraad die gebruik van die slaaf Jan Vos, behorende aan die weduwee van wyle Pieter van Meerhoff [die Khoivrou Eva] en belowe indien die slaaf in sy diens iets sou oorkom na behore daarvoor te vergoed. [Kantnota] Die slaaf is weer op I Januarie 1670 aan die kerkraad besorg met die daartoe behoorde loon.. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 4. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Wat Böeseken hierin as die hoofaspek stel, naamlik dat die weduwee Meerhof haar slaaf in die sorg van die Kerkraad plaas, is bloot 'n ondergeskikte identifiseringstelling van die stuk, terwyl dit wat volgens haar net 'n kantnota is, eintlik die essensie van die werklike document is.
       Met ander woorde, in werklikheid ontvang Jan Verhagen die slaaf Jan Vos van die Kerkraad vir die duur van 'n maand "in lening" en beloof terselfdertyd om hom virs sy dienste na behore te vergoed. Die weduwee Meerhof was natuurlik die bekende Hottentot-vrou, Eva, wat na die dood van haar man onder die sorg van die Kerkraad gekom het. Die betrokke kantnota van 1.1.1670 sê net dat die slaaf wel met die "daartoe behorende loon" aan die Kerkraadt terugbesorg is.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 5. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), pp. 127-128.23.10.1669, III, p. 303: Jan Vos, a slave belonging to the widow of Jan [Pieter] van Meerhoff, was placed in the care of the Church Council. In the margin a note added on 1.1.1670 states that Jan Vos had been hired out to Jan Verhagen for one month.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 

Bookmark and Share