Pieter van Bengale1

M, #15389, b. 1656/57

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited03/03/2016
BirthOrigin*Pieter was from Bengal and may have been born there in 1656/57. He was 13 or 14 when sold as a slave in 1670 and 14 or 15 when sold in 1671. It should be born in mind that the toponym 'van Bengale' or from Bengal was a term loosely applied during the period of VOC dominance to enslaved or formerly enslaved people from any of the countries bordering the Bay of Bengal.1 
Slave TransactionsOn 12 March 1670 Pieter van Bengale was sold by Dirck Jansz van Roijen to Carel Broersen, for Rds 25.2,3
On 3 October 1671 Pieter van Bengale was sold by Carel Broersen to Theunis Dircksen Schalckwyck, for f 1 650. The transaction included Broersen's farm including the house and household goods, corn, livestock, two fishing sloops and fishing barrels and nets. In terms of the agreement he would remain in the house for a period, and kept a horse, two pigs, two kists, and his bedding. He also transferred his fishing rights to Van Schalckwijck.4,5,6

Citations

 1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.129.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 2. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 12.3.1670     CTD 4, p.45
  Dirck Jansz van Roijen [Roien] verkoop aan die vry visser Carel Broersz van Stockholm die Bengaalse jong, Pieter, omtrent 13 of 14 jaar oud, vir 25 Rds. [Van Roijen se verbintenis met die Kaap of beroep is nie vermeld nie.]. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 3. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.128. 12.3.1670, IV, p. 45: Pieter from Bengal (13/14), sold by Dirk Jansz van
  Roien to Carel Broers from Stockholm for Rds. 25.
 4. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 3.10.1671      T 118      T 166      CTD 5, p. 72
  Carel Broersen van Stockholm, burger en vryvisser, verkoop aan Teunis Dirxsen van Schalkwijck ‘n huis en erf geleë langs Tafelberg, NNO aan die Soutrivier, OSO die huis en erf van Christen Janssen van Hoesum, SSW die onbewerkte land na Windberg en WNW die huis en land van Willem Willemsen van Deventer benewens die helfte van die aangrensende met koring besaai 6 morge bouland, NO van Windberg langs die suidelike sy van die Soutrivier, asook al die huisraad van watter aard ookal, hoenders, duiwe, 2 vissloepe, 2 nette, enige vaatwerk en wat nag meer tot die visvangs behoort, daarby ingesluit ‘n Bengaalse slaaf genaamd Pieter ongeveer 14 of 15 jaar oud, alles volgens die twee erfbriewe van 16 November 1658 en … en die oordrag van 12 Maart 1670. Dit geskied op die voorwaarde dat die verkoper in bogemelde woning mag woon tot met die koms van die aanstaande retoervloot asook om vir hom ‘n perd uit te hou, 2 varke, 2 kiste en sy gewone slaapgoed. Die verkoper ontvang die som van f 1 650 waarvoor hy beloof om van sy gepriviligeerde vrye visvangs in die Soutrivier ten gunste van die koper afstand te doen.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 5. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 129: 3.10.1671, V, pp. 73-74: Pieter from Bengal (14/15), sold together with his house and household goods by Carel Broersen to Theunis Dircx van Schalkwijck.
 6. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Net die volgende dokument, gedateer 3.10.1671, verskraal Böeseken met haar opsomming tot:
  "Pieter from Bengal (14/15 ), sold together with his house and household goods by Carel Broersen to Theunis Dircx van Schalkwijck".
  Hierdie document kom in werklikheid op bladsye 72-74 van die betrokke bundel Transporten en Schepenkennisse as oordrag T118 voor. Carel Broersen word hierin aangegee as synde oorspronklik van Stockholm en nou 'n vry visser aan die Soutrivier - alles gegewens wat Böeseken nie verstrek nie. Hy verkoop in die document nie net sy huis en huishoudelike goedere nie, maar in werklikheid sy hele plaas, landerye en koring, sy vee, twee vissloepe en enige vate en nette wat destyds by visvangs gebruik is. Aangesien hy nog 'n tydlank in die huis wou bly woon, hou hy vir hom 'n perd, twee varke, twee kiste en sy slaapgoed uit. Die hele koopsom is 1 650 gulde. Boonop beloof hy om nie meer met die visvangs voort te gaan nie. Al hierdie gegewens sou wel Böeseken se opsomming langer gemaak het, maar daarmee ryker aan inhoud en betekenis.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 

Bookmark and Share