Francyna van Bengale1,2

F, #15545, b. circa 1657

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited13/03/2016
BirthOrigin*Francyna was from Bengal and perhaps born there circa 1657. The toponym 'van Bengale' or from Bengal was a term loosely applied during the period of VOC dominance to enslaved or formerly enslaved people from any of the countries bordering the Bay of Bengal.2 
Names in the record, in publications, etc.On 1 October 1677 Francyna was incorrectly named in the record as Böeseken incorrectly transcribed her name as Francina, and it is included here in order assist researchers.3
Slave TransactionsOn 1 October 1677 Francyna van Bengale was sold by Hermanus Doejenburg to Hendrick Nieubiauff for Rds. 50. Doejenbergh was in Batavia and the transaction was concluded on his behalf by Jacob Hinlopen, who was in possession of a prokurasie or power of attorney from the seller.4,5,6

Citations

 1. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Eerstens spel die oorspronklike document die slavin se naam Francyna.... Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.134.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 3. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 134. Francina from Bengal, sold by Jacobus Hinlopen to Hendrik Nieubieuff for Rds. 50.
 4. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 1.10.1677               TS I,g.p.
  Jacobus Hinloopen, dispensier alhier, met ‘n prokurasie van Harmanus de Eijnburgh, onderkoopman te Batavia, verkoop aan Hendrick Niviandt, sersant op die skip de Voorsigtigheit wat op vertrek staan na Batavia, die slavin Francijna van Bengale vir 50 Rds. op skuld. [Die skuldbrief hierna, deur Böeseken (p. 134) verkeerdelik as ‘n verkoopakte vermeld, is geteken as Hendrick Nieubiauff.]. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 5. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "Foute en regstellings", Op bladsy 134, onder die datum 1.10.1677, verskyn nog twee sodanige "transaksies". Die eerste een stel Böeseken kort, saaklik en as ongekompliseerd:
  "Francina from Bengal, sold by Jacobus Hinlopen to Hendrik Nieubieuff for Rds. 50."
  Tog is dit nie so eenvoudig in die oorspronklike document nie. Eerstens spel die oorspronklike document die slavin se naam Francyna en maak die document geen melding van 'n Hendrik Nieubieuff nie. Die person is Hendrick Niviandt, sersant op die skip De Voorsigtigheidt wat op die punt gestaan het om na Batavia te vertrek. Die document sê verder dat Hinlopen, 'n dispensier (apteker) aan die Kaap, oor 'n magtiging beskik het van Hermanus Doeyenburgh, onderkoopman te Batavia, om die slavin aan Niviandt te verkoop. Sy is dus nie Hinlopen se eiendom nie, maar die van Doeyenburgh.
  Hierdie transaksie kry egter meer sin as die volgende document van dieselfde datum gelées word, maar dan nie Bôeseken se weergawe daarvan nie. Wat sy as die tweede "transaksie" aanbied, lees:
  "Hendrik Nieubieuff, with power of attorney from Jacobus Hinlopen, sold the same Francina from Bengal to Hermanus Doeijenbergh for Rds. 50".
  Hierdie is ook geen getroue weergawe van die werklike tweede document nie, want dit is geen tweede oordrag of verkooptransaksie nie, maar eenvoudig 'n skuldbrief dat Niviandt namens Doeyenburgh (sic) die koopsom aan Hinlopen betaal het en daarop geregtig is om dit weer terug te kry wanneer hy met die slavin in Batavia arriveer. Terwyl albei dokumente deurgaans van Niviandt praat, teken 'n Nieubiauff (sic) die laaste een. Dit kon wel een en dieselfde person gewees het, maar dalk ook nie. Met 'n akkurate en meer getrouer weergawe van die betrokke stukke sou hierdie oënskynlike teenstrydigheid nie voorgekom het nie.
 6. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.134. 1.10.1677: Francina from Bengal, sold by Jacobus Hinlopen to Hendrik Nieubieuff for Rds. 50. [Note: This is an incorrect transcription/interpretation of this transaction. See the Hattingh citation.]
 

Bookmark and Share