Hermanus Doejenburg1

M, #15469, b. circa 1640

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited13/03/2016
Birth*Hermanus Doejenburg was born circa 1640.1
 
Names in the record, in publications, etc.29 March 1677, the name of Hermanus was written in the record as Hermanus Doienburgh.2
1 October 1677, the name of Hermanus was written in the record as Harmanus de Eijnburgh.3
Slave TransactionsOn 16 May 1676 Toemasse van Bengale was sold by Albert van Breugel to Hermanus Doejenburg, for Rds 70.4,5
On 29 March 1677 Claes van Bengale given into custody of Hermanus Doejenburg, in terms of a power of attorney executed by his owner, Gerbrandt Mulder. Downburgh was authorized to sell Claes in Batavia.6,2
On 1 October 1677 Francyna van Bengale was sold by Hermanus Doejenburg to Hendrick Nieubiauff for Rds. 50. Doejenbergh was in Batavia and the transaction was concluded on his behalf by Jacob Hinlopen, who was in possession of a prokurasie or power of attorney from the seller.7,8,9

Citations

 1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 132. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 2. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 29.3.1677     [Verlore, TS I]
  Gerbrandt Mulder magtig Hermanus Doienburgh om Claes van Bengale, 27/28 jaar, in Batavia te verkoop.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 3. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.10.1677     TS I,g.p.
  ... Harmanus de Eijnburgh, ...
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 132. 16.5.1676: Toemasse from Bengal (20), sold by Albert van Breugel to Hermanus Doejenburg for Rds. 70.
 5. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 16.5.1676     [Verlore]
  Albert van Breugel verkoop aan Hermanus Doeijenburg die slaaf Toemasse van Bengale, 20 jaar oud, vir 70 Rds.
 6. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 133. 29.3.1677: Claes from Bengal (27/28), belonging to Gerbrandt M ulder, who gave power of attorney to Hermanus Downburgh to sell Claes in Batavia.
 7. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.10.1677               TS I,g.p.
  Jacobus Hinloopen, dispensier alhier, met ‘n prokurasie van Harmanus de Eijnburgh, onderkoopman te Batavia, verkoop aan Hendrick Niviandt, sersant op die skip de Voorsigtigheit wat op vertrek staan na Batavia, die slavin Francijna van Bengale vir 50 Rds. op skuld. [Die skuldbrief hierna, deur Böeseken (p. 134) verkeerdelik as ‘n verkoopakte vermeld, is geteken as Hendrick Nieubiauff.]
 8. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Op bladsy 134, onder die datum 1.10.1677, verskyn nog twee sodanige "transaksies". Die eerste een stel Böeseken kort, saaklik en as ongekompliseerd:
  "Francina from Bengal, sold by Jacobus Hinlopen to Hendrik Nieubieuff for Rds. 50."
  Tog is dit nie so eenvoudig in die oorspronklike document nie. Eerstens spel die oorspronklike document die slavin se naam Francyna en maak die document geen melding van 'n Hendrik Nieubieuff nie. Die person is Hendrick Niviandt, sersant op die skip De Voorsigtigheidt wat op die punt gestaan het om na Batavia te vertrek. Die document sê verder dat Hinlopen, 'n dispensier (apteker) aan die Kaap, oor 'n magtiging beskik het van Hermanus Doeyenburgh, onderkoopman te Batavia, om die slavin aan Niviandt te verkoop. Sy is dus nie Hinlopen se eiendom nie, maar die van Doeyenburgh.
  Hierdie transaksie kry egter meer sin as die volgende document van dieselfde datum gelées word, maar dan nie Bôeseken se weergawe daarvan nie. Wat sy as die tweede "transaksie" aanbied, lees:
  "Hendrik Nieubieuff, with power of attorney from Jacobus Hinlopen, sold the same Francina from Bengal to Hermanus Doeijenbergh for Rds. 50".
  Hierdie is ook geen getroue weergawe van die werklike tweede document nie, want dit is geen tweede oordrag of verkooptransaksie nie, maar eenvoudig 'n skuldbrief dat Niviandt namens Doeyenburgh (sic) die koopsom aan Hinlopen betaal het en daarop geregtig is om dit weer terug te kry wanneer hy met die slavin in Batavia arriveer. Terwyl albei dokumente deurgaans van Niviandt praat, teken 'n Nieubiauff (sic) die laaste een. Dit kon wel een en dieselfde person gewees het, maar dalk ook nie. Met 'n akkurate en meer getrouer weergawe van die betrokke stukke sou hierdie oënskynlike teenstrydigheid nie voorgekom het nie.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 9. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.134. 1.10.1677: Francina from Bengal, sold by Jacobus Hinlopen to Hendrik Nieubieuff for Rds. 50. [Note: This is an incorrect transcription/interpretation of this transaction. See the Hattingh citation.]
 

Bookmark and Share