Thomas1

M, #15640, b. circa 1653

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited24/12/2015
Birth*Thomas was born circa 1653.1
 
Slave EmancipationsOn 23 May 1680 Jacob Caste van Bengale was emancipated by Gratias Maialas van Angola, for payment of enige penning and in recognition of good and faithful service. Böeseken records that a second slave, Thomas, was emancipated at the same time, but Hattingh disputes this.2,1

Citations

  1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.138. 23.5.1680: Jacob and Thomas, two slaves belonging to Gracias of Angola, manumitted by him. No details given.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
  2. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Op 23.5.1680 vind volgens Böeseken die volgende plaas: “Jacob and Thomas, two slaves belonging to Gracias of Angola, manumitted by him. No details given”. Inderdaad het Grasias (sic) van Angola sy slaaf Jacob, en ook net Jacob alleen, vrygestel. Jacob se naam word, soos dit gebruiklik was, in die document gevolg deur die woorde: “geboortig van” en dan is “Bengale” doodgetrek. Bokant hierdie doodgetrekte word is iets geskryf wat òf met ‘s C òf met ‘n T begin en wat lyk na Consie of Tomsie. Dit is wat Böeseken dan sommer “Thomas” maak, maar dit is dit beslis nie. Dan gaan die betrokke dokument verder en se dat die vrystelling geskied omdat “gemelte Jacob” aan sy eienaar enige penning gegee het om sy Vryheid te verkry. Hy het ook, staan in die dokument, goeie en getroue diens aan sy lyfheer gelewer, wat dus die addendum se stelling dat geen besonderhede verstrek is nie, heeltemal weerlê. Hierdie document is deur Grasias van Angola self onderteken en wel met vier hoofletters: GRVA. Hierdie handtekening bring mee dat Grasias van Angola, saam met Louis en Anthonij van Bengale, een van die weinige vryswartes uit die tyd was wat op ‘n manier kon skryf. Talle blanke vryburgers kon destyds kwalik ‘n kruisie trek.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 

Bookmark and Share