Claas Voshol1

M, #15913, b. circa 1645

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited22/03/2015
Birth*Claas Voshol was born circa 1645.1
 
Occupation* On 21 June 1692 Claas Voshol was the skipper on Mijdrecht.2 
Slave TransactionsOn 21 June 1692 Lang Onderwe(e)g van Malabar was gifted by Claas Voshol, to Christiaan Freser, for the duration of Freser's life, as an acknowledgement of the friendship between the two settlers. Lang Onderw(e)g's freedom on Freser's death was not stipulated as indicated by Böeseken, but as Hattingh suggests may have been implicit in the gift.2,3

Citations

  1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.160.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
  2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.160. 21.6.1692. pp. 97-98: Lang Onderwe(e)g from Malabar (17/18), sold by Claas Voshol, skipper on Mijdrecht, to Christiaan Freser. No price mentioned. The slave was to serve Freser as long as his master lived, but would be freed when Freser died.
  3. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Onderaan bladsy 160 van die addendum kom die volgende blaps voor. Dit is gedateer 21.6.1692 en lees:

    "Lang Onderwe(e)g from Malabar (17/18), sold by Claas Voshol, skipper on Mydrecht, to Christiaan Freser. No price mentioned. The slave was to serve Freser as long as his master lived, but would be freed when Freser died".

    Hierdie is ook nie 'n ten volle korrekte en betroubare weergawe van die oorspronklike document nie. Die betrokke slaaf word byvoorbeeld op grond van die twee persone se onderlinge vriendskap as 'n geskenk aangebied en daarom is daar nie sprake van 'n verkoopprys nie. Die voorwaarde was slegs dat hy nooit weer verkoop sal word nie, maar nie dat hy vrygestel moet word wanneer sy nuwe eienaar te sterwe kom nie. Alhoewel vrystelling by implikasie nie uitgesluit was nie, is dit 'n ongevraagde toevoeging. Die addendum behoort nie vertolking by voorbaat te verskaf nie.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 

Bookmark and Share