Christiaan Victor1

M, #17567, b. before 7 June 1699
Father*Jacobus Victor b. c 1669; In the resolution approving Christiaan's emancipation request in 1724, it is clearly stated that his father was Jacobus Victor1
Mother*Candas van Pattana1 b. 1682/83

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited25/05/2017
BaptismSlave On 7 June 1699 Christiaan Victor was baptized Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).1 
Marriage*He married Margaretha von Wielligh, daughter of Nikolaus von Wielligh and Elizabeth van Wijck, on 17 October 1728 (Cape Town).2
 
Marriage*He married Catharina Kervel, daughter of Jurgen Kervel and Catharina Harmensz, on 4 June 1730 (Cape Town).3
 
Names in the record, in publications, etc.7 June 1699, the name of Christiaan was written in the record as Christiaan van de Caep.1
Slave BirthsBefore 7 June 1699, Christiaan Victor was born in bondage.1
Slave EmancipationsOn 1 August 1724 Christiaan Victor was emancipated by the Company, after petitioning the Council of Policy. No payment was mentioned although this was was customary at the time. In the approving resolution it is clearly stated that his father was Jacobus Victor. He was accorded the status of vrijburgher, rather than vrijswart, which was very rare. My thanks to Johan Viktor for bringing this information to my attention.4,5

Citations

 1. [S747] VC 605 (NGK G1-8/2), Burger Slave Baptisms, 1696-1712: 7 Juny 1699. van Candares van Suratte, slavin van Gerrit Victor, onder getuyge van Joost Ventura, en Maria van Bengale, gent. — Christiaan, transcribed by Corney Keller, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/. Hereinafter cited as Burger Slave Baptisms.
 2. [S733] VC 621, NGK Marriage Registers 1713-1756 (Cape Town) transcribed by Corney Keller: 17e ditto [October 1728] Christiaan Victor van Cabo de Goede Hoop, jongm:, met Margareta van Wieling van Cabo voor:nt, jonge dogter., (1713-1756), Cape Town Archives Repository, Private Bag X9025, Cape Town, South Africa, 021-4624050. Hereinafter cited as NGK Marriage Registers 1713-1756 (Cape Town).
 3. [S733] VC 621, NGK Marriage Registers 1713-1756 (Cape Town) transcribed by Corney Keller: [.]4e Junij [1730] Christiaan Victor van Cabo de Goede Hoop, burger alhier, wed:ur, met Catharina Kervel van Cabo voorn:t, jonge dogter., 1713-1756, Cape Town Archives Repository.
 4. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 71, pp. 145-153.
  Dingsdag pmo. Augustus 1724, voormiddags.
  Alle tegenwoordig.

  Wel Edele Gestrenge Heere en E.E. Heeren,
  Geeven met veel eerbied aan UE. Wel Ed. Gestr. en E. Agtb. te kennen de ondergetekende burgerraaden, dat eenen onvrij gebooren, met namen gedoopt Christiaan, door den burger Jacobus Victor salr., des tegenwoordige huijsvrouw van den burger smid, Jan Gerritsz, geweese eerste man, bij een slavin van hem is verwekt, en tot dus lang onder de weeskamer gestaan, nu kortelings zijne mondige jaaren bereijkt, en van de gemt. camer is ontslagen, hebbende onderwijlen bij voorsz Jan Gerritsz, die hem benevens zijn huijsvrouw als een stiefsoon hebben aangenomen, 't smits handwerk geleert, in 't welke hij wacker gevordert is, als hebbende 't seedert Januarij deeses jaars voor beijde de moolens en andere benodigtheeden deeser Colonie helpen smeeden, en nademaal al sulken ambachtsman voor deese Colonie zeer dienstig is, uijt dien hoofde zoo komen de presente burgerraaden UE. Wel Edele Gestrenge en E. Agtb. ootmoedig versoeken dat denselven smit Christiaan mag onder de burgerij deeser Colonie ingeschreeven werden.

  Hierop afwachtende een gunstig apostil - - - (Wes geteekent) M. Bergstedt, J. C. Rigter, Hendk. Oostwalt Eksteen. (In margine) Cabo de Goede Hoop, pmo. Augustus1724.

  Verstaan is dat den daarbij vermelten Christiaan onder de burgerij alhier zal werden ingeschreven, om dus diergelijke persoonen voor het toekomende dies te meer tot het leeren van goede ambagten ten nutte deeses Gouvernemenst[sic]aan te moedigen. …."
 5. [S379] Delia Robertson, translator, Cape Melting Pot - the role and status of the mixed population at the Cape, 1652-1795 (Johannesburg, South Africa: Delia Robertson, 2005) Translated from Groep Sonder Grense, Die Rol en Status van die Gemengde Bevolking aan die Kaap 1652-1795, by H.F. Heese, M.A., PH.D , In 1723 the slave Christiaan (Victor) of the Cape petitioned the Council of Policy to grant him freedom and free-burgher status. In the document it is mentioned that he was the slave child of Jacobus Victor with a female slave, that he had already attained majority and had made good progress in his trade as a blacksmith. This case, where a free-black achieved burgher status was a rare occurrence, and according to Elphick and Giliomee one of only two out of a total of 1075 applications for emancipation.. Hereinafter cited as Cape Melting Pot.
 

Bookmark and Share