Anthonie Lombard

M, #5109, b. before 29 March 1722, d. before 25 January 1764
Father*Anthonie Lombard1 b. 1693
Mother*Johanna Snijman b. b 25 Oct 1699
ChartsDescendants of Catharina van Palliacatta

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732
NGK Drakenstein Marriages 1717-1740NGK Drakenstein Marriages 1717-1749
Last Edited30/01/2015
Birth*Anthonie Lombard was born before 29 March 1722 in de Caep de Goede Hoop.1
 
BaptismAnthonie Lombard was baptized on 29 March 1722 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Drakenstein, de Caep de Goede Hoop.1
Marriage*He married Isabella Potgieter, daughter of Hans Jurgen Potgieter and Cornelia Botha, on 1 November 1744 Drakenstein.2,3,4
Death*He died before 25 January 1764 de Caep de Goede Hoop.5
 

Family

Isabella Potgieter b. b 14 Sep 1727
Children
 • Johanna Theresia Lombard6 b. b 5 Dec 1745
 • Hans Jurgen Lombard6 b. b 29 Oct 1747
 • Cornelia Margaretha Lombard7 b. b 30 Sep 1749
 • Sibilla Lombard8 b. c 1752
 • Anthonie Lombard9 b. b 14 Jul 1754, d. 1 Jul 1834
 • Christoffel Lombard b. b 30 Jan 1757
 • Hermanus Stephanus Lombard10 b. b 8 Apr 1759
 • Maria Elizabeth Lombard11 b. b 25 Jul 1762
Names in the record, in publications, etc.8 November 1744, the name of Anthonie was written in the record as Anthony Lombard de Jonge.2

Citations

 1. [S408] Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Baptisms., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Baptism Register, 1722; Dito [Maart]; Anthonie, Zoon van Anthonie Lombert en Johanna Snijman. Getuijgen de Ouders selfs.. Hereinafter cited as Drakenstein I Baptisms.
 2. [S470] Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Marriages., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Marriage Register, Personen in den Huwelyken Staat bevestigd door Predekant. Salomon van Echten.
  8 [Novb. 1744]. Anthony Lombard de Jonge van Cabo de Goede Hoop Burger aldaar Jongman en Izabella Potgieter van Cabo voornoemd. J.D.. Hereinafter cited as Drakenstein I Marriages.
 3. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 5 L-M, GISA SA Genealogies (Stellenbosch, South Africa: Genealogical Institute of South Africa, 1999), Page 169. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 5 L-M.
 4. [S329] Eric Swardt, "Die Nageslag van Harmen Jansz Potgieter", February 2006. . Hereinafter cited as "Potgieter Register."
 5. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference no.: MOOC8/10.63
  Testator(s):
  Anthonij Lombaar

  25 Januarij 1764

  Inventaris mitsg:s taxatie van alle sodanige goederen, als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door den landbouwer Anthonij Lombaar, ten voordeele van desselfs naargebleevene weduwe Sijbilla Potgieter ter eenree, mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte agt kinderen, met naamen

  1) Johanna Teresia Lombaar oud 18 jaaren      ter andere zijde
  2) Hans Jurgen Lombaar oud 16 jaaren
  3) Cornelia Marg:a Lombaar oud 14 jaaren
  4) Sijbilla Lombaar oud 12 jaaren
  5) Anthonij Lombaar oud 10 jaaren
  6) Christoffel Lombaar oud 8 jaaren
  7) Harmanus Stephan:s Lombaar 6 jaaren
  8) Maria Elisabetta Lombaar 2 jaaren

  sodanig ende indiervoegen, als deselve door de landbouwers Harmanus Steijn en Hans Jurgen Botha zijn opgenoomen en g’inventariseert, mitsgaders door d’ ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, namentl:

  Rd:s
  Een opstal genaamt Brontjes Rivier geleegen aan de Klip Heuvel onder het district van Swellendam           100:--
  1 ploeg en           10:--
  1 eg
  1 oude wagen           30:--
  1 oude brandewijnskeetel           20:--
  1 aam           5:24
  1 halfaam
  1 ankersvaatje
  1 kern           4:--
  1 botervat
  1 balij
  1 vleeschvat
  5 emmers oud           2:--
  1 ijsere pot           1:24
  11 tinne borden           1:40
  12 tinne leepels           1:--
  1 keetel           3:--
  1 coffijkan
  2 kisten           1:36
  1 timmermans kist met wat gereedschap           3:--
  1 treksaag           5:--
  1 kraansaag
  1 slijpsteen           4:--
  1 bankschroeff
  1 lessenaar           9:--
  4 stoelen
  1 tafel           2:--
  1 coffijmolen
  2 kandelaars           1:24
  2 beddens met haar toebehooren           10:--
  2 kadels
  1 huijs Bijbel           5:--
  1 spiegel           2:--
  3 bijlen           3:--
  36 beesten groot en klijn           144:--
  3 paarden           30:--
  1 monteering van een paard      door d’ overleedene aan zijne kinderen geschonken
  4 snaphaanen

  Lijfeijgenen
  Rd:s
  1 slave jonge gen:t August van Bengalen      200
  1 slave jonge gen:t Salomon van Mallabar

  Lasten des boedels
  Rd:s      Rd:s
  aan Jacobus Botha d’ oude      63:4
  aan s:r Jan Fredrik Mentz      56:--
  aan Hendrick Gildenhuijzen      32:--
  aan juff:w de wed:e Warneck      38:--
  aan David de Villiers d’ jonge      30:--
  aan Harmanus Steijn      80:--
  aan Jan Christiaan Vogel      35:--
  aan Hans Jurgen Botha      23:--
  aan Elsje Botha      30:--
  aan Willem de Kruger      8:27
  aan d’ E: Comp:e over agterstallige recognitie penningen op voorsz:e plaats      100:--      495:31
  Sulx den boedel te vooren is           Rd:s103:21

  Aldus g’inventariseert ende getaxeert ter Weescaamer aan Cabo de Goede Hoop, den 25 Jann:e 1764.

  Als gecomm:e Weesm:ren: L:C: Warneck, J: Faasen

  Seijbilla Potgieter, W:D:W: A:L: Bard

  Mij praesent: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s

  Rds
  de wed:e      51:34
  ieder kind rd:s6:30      51:35
  Rd:s103:21."
 6. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p.169.
 7. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p.169, 171.
 8. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p.171.
 9. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p. 171.
 10. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p.179.
 11. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p.183.
 

Bookmark and Share