Willem van Wijk1

M, #6290, b. circa 1655

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732
NGK Drakenstein Marriages 1717-1740NGK Drakenstein Marriages 1717-1749
Last Edited13/03/2016
Birth*Willem van Wijk was born circa 1655 in Ingen, Nederbetuwe, Wijck Bij Duurstede.2,3
 
Marriage*He married Trijntjen Hillebrants on 5 August 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
 
Marriage*He married Catharina Harmensz circa 1696 Drakenstein.3
 

Family 1

Trijntjen Hillebrants b. c Apr 1660, d. c 1695
Children

Family 2

Catharina Harmensz b. c 1676
Children
Names in the record, in publications, etc.19 January 1698, the name of Willem was written in the record as Wijelùm van Wijck.5
Baptisms - WitnessWillem van Wijk and Catharina Kiens witnessed the baptism of Margarita de Groot on 26 May 1686 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6
He and Trijentijen Ijans witnessed the baptism of Willem van Wyk on 19 January 1698 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.7,8
Slave TransactionsOn 7 April 1678 Thomas van Bengale, Jan van Batavia, Paulus van Cabo Verde and Pieternel were sold by Hester Weijers for a skuldbrief of f 8 500 to Willem van Wijk and Gerrit Theunisz, the transaction included the farm Paradijs, in Constantia, with its homestead, land, home, stables and all fixed property; as also 19 cattle, 100 halfslag sheep, a gelding, a wagon, a plough with fittings, garden implements such as skoppe en grawe — spades and shovels.9,10
On 25 April 1685 Anthonij van Guinea was gifted by Cornelis Pietersz Linnes, to Willem van Wijk, as an element of the sale of Linnes' home and garden to Van Wijck.11,12
On 5 May 1686 Willem van Wijk bought a slave, Jan van Madagascar, from William Deeron, for Rds. 53. This individual fits the timeline to be the purchaser in this transaction. Correction welcome.13

Citations

 1. [S408] Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Baptisms., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Baptism Register, 1703; 31de Jùlij; Gùillaùme. d'Vader Willem van; d' Moeder Trijn Arme, de getùygen David Senecal, en Magdalena dù Pùis. (Although the record is not complete, I believe this to be the baptism of Gùillaùme aka Willem van Wijk. The date fits his lifespan and as far as I am so far able to establish, the record fits no one else.). Hereinafter cited as Drakenstein I Baptisms.
 2. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide.
 3. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/kfp/I225.html."
 4. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao' 1685
  eodem dito (den 5 Augustus)
  Willem van Wyck, vryburger, en Catharina Hillebrants, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 5. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Wijeliùm zoon van Aeririj van Wijck de moeder Cornelija Hellem de getùijgen Wijellùm van Wijck en Trijentijen Ijans - is gedoop den 19 Ijanùarij 1698.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: ao' 1686
  den 26 Mei Margarita
  Simon de Groot, en Geertruyd Witt
  Willem van Wyck en Catharina Kiens, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 7. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms, Wijellum soon van Aerrij van Wijck de Moeder Cornelija HELLEM de getuijgen Wijellum van Wijck and Trijentijen Ijans - ijs gedoop den 19 Januarij 1698.
 8. [S324] GSSA, "Die VAN WYK-families van Suid-Afrika, Uitgawe 3", 6 Feb 2010 (Pretoria). , In the baptism record he named as 'Wijellum' with parents 'Aerrij van WIJCK' and 'Cornelija HELLEM' and witnesses 'Wijellum van WIJCK and Trijentijen Ijans'.. Hereinafter cited as "Die VAN WYK-families van Suid-Afrika, Uitgawe 3."
 9. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 7.4.1678     T 164           (T 219)      TS 3, g.p.
  Hester van Lier, weduwee van oudburgerraad Wouter Mostaert, verkoop aan Willem van Wijck en Gerrit Theunisz, in vennootskap en vry landbouers alhier, die hofstede en land, huis en stalle en alles daaraan ‘nagelvast’ asook vier lyfeies, drie slawe Tomas van Bengale, Jantje van Batavia en Paulus van Cabo Verde en ‘n slavin Pietemeel van … asook 19 beeste, 100 halfslag skape en ‘n reunperd, ‘n wa, ploeg, eg met toebehore en alle tuingereedskap soos skoppe en grawe vir ‘n skuldbrief van f 8 500.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 10. [S681] Mansell Upham 'Pai Timor - the 'accomodatory' life and times of a 17th century exiled slave family from Timor', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), July 2012. "7 April 1678:     Partner of Willem van Wijck (from Ingen) at Paradijs, Constantia
  Hester van Lier, wid. Wouter Mostert sells to Willem van Wijck & Gerrit Theunis: in partnership & free-farmers her farm at Constantia, Paradijs & 4 slaves: Thomas van Bengale, Jantje van Batavia, Paulus van Cabo Verde & [Cape-born heelslag] Pieterneel van … [TS 3, no pagination] [T 219]."
 11. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 142.25.4.1685, p. 47: Anthony from Guinea (14), sold together with a garden by Cornelis Linnes, an official, to the Free Burgher WiIlem van Wijck, but Willem had to promise to free the slave ("Anthoni en dat tot toegift van seecker gekochte thuijn belovende hem te vrijen en te guaranderen als na reghten, alles sander fraude"). No date for the attainment of freedom stated in the document.
  [See Hatting citation. The transcription should read: Anthoni en dat tot toegift van seecker gekochte thuijn. Belovende hem te vrijen en te guaranderen als na reghten, alles sander fraude.]. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 12. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Nog 'n verstommende foutiewe weergawe van 'n dokument kom op bladsy 142 van die addendum voor. Onder die datum 25.4.1685 lees ons by Böeseken:
  "Anthony from Guinea (14) sold together with a garden by Cornelis Linnes, an official, to the Free Burgher Willem van Wijck, but Willem had to promise to free the slave ("Anthoni en dat tot toegift van seecker gekochte thuijn belovende hem te
  Vrijen en te guaranderen als na reghten, alles sonder fraude"). No date for the attainment of freedom stated in the document".
       In die eerste plek is dit nie hierdie veertienjarige slaaf wat verkoop word nie, maar wel Linnes wat sy huis en tuin verkwansel. As 'n toegif op die koop skenk Linnes die Anthony aan Van Wijck. Dat die koper van die huis en tuin die slaaf sou moes vrystel is glad en geheel nie deel van die ooreenkoms nie. In die tussen hakies aangehaalde gedeelte behoort daar ná reg na die word "thuijn" 'n punt te wees. Die gedeelte "belovende hem te vrijen en te guaranderen als na reghten, alles sonder fraude" is een van daardie amptelike en wetlike klousules wat destyds in bykans alle aktes van oordrag voorgekom het. Dit beteken dat die verkoper verklaar dat hy die eiendom verkoop vry van alle verpligtinge. Die koper verkeer dus onder geen verpligting wat die vorige eienaar sou aangegaan het terwyl dit nog in sy besit was nie. Hier is dus geen sprake van 'n slaaf wat vrygestel word nie vandaar dan ook die gebrek aan 'n datum vir die "vrystelling".. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 13. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.146. 5.5.1686: Jan from Madagascar, sold by Will Deeron to WiIlem van Wijk for Rds.53.
 14. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Den 13 Junii [1688] is een kindt gedoopt en genaamd Jannetie waar van vader is Willem van Wijck moeder Catarina Wijekens. de getuigen Willem Meijer en Catarinaa Kien., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 15. [S324] GSSA, "Die VAN WYK-families van Suid-Afrika, Uitgawe 3."
 16. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/kfp/I225.html##I417."
 17. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/kfp/I303.html##I330."
 18. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/kfp/I207.html."
 

Bookmark and Share