Sr. Melchior Kemels

M, #7691, b. circa 1660, d. before 12 October 1701

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited29/10/2016
Birth*Sr. Melchior Kemels was born circa 1660 in Schravenhage.1
 
Marriage*He married Mette van Velthuijsen, daughter of Pn van Velthuijsen, on 4 September 1689 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.2
 
Death*He died before 12 October 1701.3
 
(Witness) BirthSr. Melchior Kemels witnessed the Birth of Elizabeth van der Poel on 11 October 1699 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).4 
Names in the record, in publications, etc.14 September 1692, the name of Melchior was written in the record as Melchior Kermets.
Baptisms - WitnessSr. Melchior Kemels and Mette van Velthuijsen witnessed the baptism of Aletta de Beer on 14 September 1692 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5
He and Mette van Velthuijsen witnessed the baptism of Simon Hasewinkel on 12 August 1696 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).6,7,8
He and Mette van Velthuijsen witnessed the baptism of Isabella Haesewinkel on 5 April 1699 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).9
Slave TransactionsOn 5 June 1697 Andries van Malabar was sold by Philibert van Boesschot to Sr. Melchior Kemels, for Rds. 55.10

Citations

 1. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao 1689
  Den 4 September sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Sr. Mel =chior Kemels van Schravenhage jonghman met Juffr. Mettie van Vitlhuijsen, Wede. van wijlen Sluijter., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 2. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): ao 1689
  Den 4 September sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Sr. Melchior Kemels van Schravenhage jonghman met Juffr. Mettie van Vitlhuijsen, Wede. van wijlen Sluijter., May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 3. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference no.: MOOC8/1.66
  Testator(s):
  Melchior Kemels
  12 October 1701
  Inventaris en exacte taxatie der goederen nagelaten en met de dood ontruijmd bijde s:r Melchior Kemels, ten voordele van sijn E:s egte huijsvrouw Metjen van Veldhuijsen, ter eenre, ende erfgenamen van den overleden voorn:t (soo daar eenige mogten zijn tot nogtoe onbekent) ten andre zijde, soo als deselve bijde boedelhouster voorsz: sijn opgesteld en aan d' E:E: Weesmeesteren ten Haar E:E:s vergadering is overgeleverd, namentlijk ..."
 4. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [11 Octob: 1699] van Pieter vander Poel en Johanna Vijant onder getuijgen van Melchior Kemels en Christina Stans gent: - Elijsabet, (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
 5. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: 1692
  Den 14 Dito een kint gedoopt waer van vader is Jan Dirkse de Beer de moeder Anna van Velthuijsen, als getuijge stont Melchior Kermets, ende Mettie van Velthuijsen, is genaemt Aletta, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 6. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [12] Aug: 1696. gedoopt het kint van Christoffel Hasewinckel en Margareta Clement onder getuygen van Melchior Kemels en de selfe huysvrouw Metje van Velthuysen - Simon, 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 7. [S361] Machiel Christoffel (Chris) Meyer Op spoor van dié Meyers, Die Stamregister van Gerrit Hendrik Meyer, privately published by Chris Meyer, Mossel Bay, 1st Edition (2006) "p. 12."
 8. [S113] Michael Meyer, Stamregister van Gerrit Hendrik Meyer.
 9. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [.]5 april 1699. een kint van Christoffel Haezewinckel en Margreta Clement, onder getuyge van Melchior Kemels en Mietje van Velthuysen gent: - Isabella, 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 177. 5.6.1697, p. 179: Andries from Mala bar (26), sold by Philibert van Boesschot, merchant on the return vessel Bantham, to Melchior Kernels for Rds. 55.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 

Bookmark and Share