Mette van Velthuijsen

F, #7692, b. circa 1650
Father*Pn van Velthuijsen b. c 1630

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited08/01/2017
Birth*Mette van Velthuijsen was born circa 1650.1
 
Marriage*She married Nicolaas Gerrits Verburg on 12 May 1669 Noorden.2
 
Marriage*She married Engebert Sluijter circa 1680. date is estimated.3,4
 
Marriage*She married Sr. Melchior Kemels on 4 September 1689 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
 

Family

Nicolaas Gerrits Verburg b. c 1650
Child
Names in the record, in publications, etc.An unknown date , the name of Mette was written in the record as Mettie van Vitlhuijsen.
10 February 1681, the name of Mette was written in the record as Mebie van Velthuisen.
Baptisms - WitnessMette van Velthuijsen witnessed the baptism of Anna de Beer on 10 February 1681 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5
She and Sr. Melchior Kemels witnessed the baptism of Aletta de Beer on 14 September 1692 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6
She and Sr. Melchior Kemels witnessed the baptism of Simon Hasewinkel on 12 August 1696 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).7,8,9
She and Hendrik de Goijer witnessed the baptism of Anna Helena de Goijer on 25 January 1699 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).10
She and Sr. Melchior Kemels witnessed the baptism of Isabella Haesewinkel on 5 April 1699 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).11
She and Henningh Hùijsing witnessed the baptism of Barbara Selijns on 28 August 1701 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).12
She and Theodorus Sase witnessed the baptism of Auga Magstelles Sasse on 29 March 1705 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).13
She and Dirk Sase witnessed the baptism of Justus Ambrosius Sasse on 26 September 1706 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).14

Citations

 1. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao 1689
  Den 4 September sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Sr. Mel =chior Kemels van Schravenhage jonghman met Juffr. Mettie van Vitlhuijsen, Wede. van wijlen Sluijter., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 2. [S709] Website Geni (www.Geni.com) "Date:     May 12, 1669
  Location:     Noorden, Nieuwkoop, South Holland, Netherlands."
 3. [S884] Record of Divorce Proceedings, (folio) 4; CJ 3-4, Court of Justice; Court of Justice, Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa, Metje van Veldhuijsen eerst wed:e van Nicolaes Verburg en jegenwoordig wijle Engebert Sluijter ...
 4. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): ao 1689
  Den 4 September sijn in den huijwelijken staedt vereenigt Sr. Melchior Kemels van Schravenhage jonghman met Juffr. Mettie van Vitlhuijsen, Wede. van wijlen Sluijter., May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 5. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Ao' 1681
  [den] 10 Febr. Anna
  Jan Dircks de Beer en Anna van Velthuisen
  Me[b]ie van Velthuisen, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1692
  Den 14 Dito een kint gedoopt waer van vader is Jan Dirkse de Beer de moeder Anna van Velthuijsen, als getuijge stont Melchior Kermets, ende Mettie van Velthuijsen, is genaemt Aletta, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 7. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [12] Aug: 1696. gedoopt het kint van Christoffel Hasewinckel en Margareta Clement onder getuygen van Melchior Kemels en de selfe huysvrouw Metje van Velthuysen - Simon, (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
 8. [S361] Machiel Christoffel (Chris) Meyer Op spoor van dié Meyers, Die Stamregister van Gerrit Hendrik Meyer, privately published by Chris Meyer, Mossel Bay, 1st Edition (2006) "p. 12."
 9. [S113] Michael Meyer, Stamregister van Gerrit Hendrik Meyer.
 10. [S736] VC 605 (NGK G1-8/2), NGK Baptism Registers 1713-1742 (Cape Town), 2012: 25 Jan: 1699. gedoopt het kint van Hugo de Goijer, en Christina de Beer, onder getuyge van Hendrik de Goijer en Metje Kemels, gent: - Anna Helena, transcribed by Corney Keller, (1713-1742), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1713-1742 (Cape Town).
 11. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [.]5 april 1699. een kint van Christoffel Haezewinckel en Margreta Clement, onder getuyge van Melchior Kemels en Mietje van Velthuysen gent: - Isabella, 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 12. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [28 Aug: 1701] van Paulus [Selijns] en Metje van Velthuijsen onder getuyge van Henning Huijsing en Metje van Velthuysen, gent: - Barbara [I suspect that in this record, the scribe wrote in the name of the second witness as mother in error - and that in fact the mother was in fact the father's wife Geertruijd (var.) de Beer], 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 13. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [29 Maart 1705] van Ambrosius Sase en Anna Sophia Verburg onder getuyge van Theodorus Sase en Metje Velthuysen gent: - Auga Magstelles, 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 14. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [26 September 1705] van Ambrosius Sase en Anna Verburg onder getuijgen van Dirk Sase en Metje van Velthuijsen gent: - Justus Ambrosius, 1695-1712, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/
 15. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference no.: MOOC8/1.66
  Testator(s):
  Melchior Kemels
  12 October 1701
  Inventaris en exacte taxatie der goederen nagelaten en met de dood ontruijmd bijde s:r Melchior Kemels, ten voordele van sijn E:s egte huijsvrouw Metjen van Veldhuijsen, ter eenre, ende erfgenamen van den overleden voorn:t (soo daar eenige mogten zijn tot nogtoe onbekent) ten andre zijde, soo als deselve bijde boedelhouster voorsz: sijn opgesteld en aan d' E:E: Weesmeesteren ten Haar E:E:s vergadering is overgeleverd, namentlijk ...
  aan Anna Sophia Verburgh     1100:-."
 

Bookmark and Share