Johannes van Keulen

M, #9580, b. circa 1656

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited15/08/2010
Birth*Johannes van Keulen was born circa 1656.1
 
Marriage*He married Alberta Keppel circa 1685.1
 

Family

Alberta Keppel b. c 1656
Child
Slave TransactionsOn 3 April 1686 Daniel van Bengale was sold by Catarina de Swart to Johannes van Keulen, for Rds. 95.2
On 26 October 1686 Sara van Madagascar was sold by Erasmus Hans van Lier to Johannes van Keulen, for Rds. 50.3
On 30 January 1688 Johannes van Keulen bought a slave, Pieter van Trankebar, from Andries Vrorop, for Rds. 50.4
On 16 April 1688 Anthonij van der Kust Coromandel and Leander van der Kust Coromandel were sold by Remundus Buijck to Johannes van Keulen, for Rds. 70.5
On 12 March 1699 Anthonij van Bengale was gifted by Joan van Hoorn, to Johannes van Keulen, on condition that Anthonij was not to be sold and that he be granted his freedom on the death of Van Keulen.6,7
Slave EmancipationsOn 8 May 1686 de Caep de Goede Hoop Jannetje Bort van de Caep, Maria Schalck and Armosyn de Groote van de Caep, company owned slaves, were emancipated by resolution of the Council of Policy at a meeting convened by Simon van der Stel, at which Cornelis Pietersz Linnes, Oelof Bergh, Andrijs de Man, Jeronimus Cruse, Albert van Breugel, Johann Heinrich Blom, Johannes van Keulen and Joannes Guilliamer de Grevenbroeck were present.8

Citations

 1. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: ao' 1686
  den 2 Junii Alexandr-Johan
  Johannes van Keulen en Alberta Keppel
  Gerard van [Benren] van Ste[rvente]
  hoeck en synfhuisvrouw Maria Henssen: Petronella Keppel, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.144. 3.4.1686: Daniel from Bengal, sold by Catarina de Swart, the widow of Cornelis de Jager, to Johannes van Keulen for Rds. 95.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 3. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.147. 26.10.1686: Sara from Madagascar (28/29), sold by Erasmus Hans van Lier to lohannes van Keulen for Rds. 50.
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.151. 30.1.1688, pp. 29-30: Pieter from Trankebar (9/10), sold by Andries Vrorop, navigating officer of the Danish ship Vliegende Wolf, to Johannes van Keulen for Rds. 50.
 5. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.152. 16.4.1688: Anthonij (11) and Leander (l0), both from Coromandel, sold by Remundus Buijck, bookkeeper of the Courtgene, to Meester Johannes van Keulen for Rds. 70.
 6. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, 12.3.1699: Anthonij from Bengal (18), a gift from Joan van Hoom to Joan
  van Rotterdam [sic. Joan van Keulen v. Rotterdam] on the same conditions as above.p. 188.
 7. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007), Manumitter Surname:       Rotterdam, van Keulen     
  Manumitter First Name:       Joan. Hereinafter cited as Changing Hands.
 8. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 18, pp. 28-29.

  Woensdag 8 Maij 1686.

  In tegenwoordigheid van den E.Hr. Commandeur en alle d' andere leden. [1]

  D' E.Heer Commandeur, kennende 't gewigt van een welgestelde regering, en wetende dat om deselve in vrede en voorspoed te bestieren niet meerder vereijscht word als wel te belônen en scharpelijk te straffen; en hebbende so goede als kwade zedert dat sijn E. 't bewind deses commendements anvaarde van beids volslage preuves gehad, en thans sig bij 't versoeckschrift van drie der E.Comps. lijfeigene slavinnen gelegentheid anbiedende om door een kragtig voorbeeld an die dienstbare menschen den weg tot d' onwaardeerlijke vrijheid door haar trouw en deughdsâmheid te banen, en op dat de hoop om deselve t' eniger tijd te konnen erlangen, d' andere onder 't jock van een sware slavernij anmoedige, So is 't dat sijn E., overwogen hebbende de langduurige en trouwe diensten der drie voors. slavinnen, Maria Schalck, Armosijn van de Caap en Jannetje Bort, der selver versoeck in Rade voor te dragen, bewôgen is; waarop eenpaarlijk geresolveerd, angemerckt de supplianten alle drie gedoopt en van Christe vaders zijn [2] en dat eene van deselve bereids lidmaat der Gereformeerde Kercke is, en dat d' andere twe haar in dit Christelijk werck [3] in korten staan te volgen; en dewijl 't niet geraden soude zijn dese elendige menschen, bij de reductie die d' E.Hr.Commandeur ontrent sijn dienstboden heeft gemaackt, deselve wederom na Comps. logie bij dien ruijgen hoop te senden, haar in volle vrijdom te stellen en te vergunnen haar alhier bij alle toegestâne neringen nevens andere vrije personen 't erneren.

  Aldus gearresteerd en besloten in 't Casteel de Goede Hoop, jaar en dag als vooren.
  ANDS. DE MAN.
  O. BERGH.
  CORNELIS PTZ LINNES.
  S. v. STEL.
  J. CRUSE.
  A. v. BREUGEL.
  J. H. BLUM.
  J. v. KEULEN.
  L. v. STEL.
  J. G. DE GREVENBROEK, Secrt.  Notes.

  [1] Hierdie resolusie was verkeerd ingebind en word nou in die juiste chronologiese volgorde geplaas. Dit is 'n herhaling en verdere motivering van 'n deel van die vorige resolusie.

  [2] Die gekursiveerde woorde is deur die sekretaris in die linker kantruimte bygeskryf.

  [3] Die gekursiveerde woord is deur die sekretaris tussen die reëls bygeskryf."
 

Bookmark and Share