Pieter Jacobsz:1

M, #12623, b. circa 1685

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited15/10/2023
BirthOrigin*Pieter was most likely from Durgerdam in North Holland [written in the record as Dirkerdam], and was perhaps born there circa 1685. The date is estimated. He appears variously in the record including as from Langervel[d][t] - and this has been incorrectly interpreted by some as a toponym.2,3 
Marriage-Candidate*He and Catharina Wit may have been married on 27 November 1712 Ransdorp, Durgerdam, North Holland, .4 
Marriage De facto* Circa 1718 Pieter Jacobsz: and Cornelia van de Caep were in a de facto relationship de Caep de Goede Hoop.3  

Family

Cornelia van de Caep b. 27 Mar 1672
Children
 • Jacobus Langeveld+ b. b 23 Feb 1710, d. 25 Oct 1807; Pieter Jacobsz only arrived at the Cape in 1714 and could therefor not have been the biological father of Jacobus. He may have assumed the name Langeveld (var.) given his mother's subsequent de facto relationship with Pieter Jacobsz. [My thanks to Gerhard Swart for bringing Pieter Jacobsz company records to my attention and enabling me to correct this information.]3
 • Maria Petronella Langeveld+8,3 b. b 7 May 1719, d. 4 Jan 1773
(Crew) ShipVoyage On 17 January 1714 the Korssloot, departed Texel enroute to the Cape where it docked on 20 April 1713. Among the six seafarers who remained at the Cape, was Pieter Jacobsz.5,6 
Names in the record, in publications, etc.31 August 1717, the name of Pieter was written in the record as Pieter Vrolijk.7
19 October 1717, the name of Pieter was written in the record as Pieter Jacobsz: van Langevelt.1
19 October 1717, the name of Pieter was written in the record as Pieter Wilemse Langevelt, he is described as van Dirkerdam, probably Durgerdam.2
19 January 1757, the name of Pieter was written in the record as Pieter Pietersz Langveld.8,9,3

Citations

 1. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 43, pp. 93-116.
  Dingsdagh den 19e October 1717, voormiddags.
  ...
  Alsoo den soldaat, Pieter Jacobsz. van Langevelt, [12] alias Piet Vrolijk, als knegt in leeningh geweest zijnde bij den burger Benjamijn Wiese, nu 't sedert een geruijmen tijt uijt den dienst van sijn voorsz meester weggegaan en zigh ten platten lande latiterende is, waar door de ondersoekinge der waarheijd en circumstantien van zaken, waar aan dit Gouvernement ten hoogsten is gelegen, word terugh gesteld en t' eenemaal verduijstert; Soo is tot bekominge van deselve eensdeels, en dat ten anderen de gem. Vrolijk tot die vlugt mogelijk door andere soude konnen zijn gepersuadeert, geresolveert en verstaan dat bij billietten allomme te affigeeren den voorsz Piet Vrolijk sal worden gepardonneert van sijne aufugie niet alleen, maar ook van alle sodanige saken (buijten moord en hoogh verraat) waar aan hij schuldigh mogte zijn of complicae wesen, en daar nevens gelast aanstonds naer bekome kennise van dese gunste herwaarts te komen met ordre en serieuse recommandatie aan alle en ieder deeser ingesetenen den meergem. Vrolijk en sijn verblijfplaats kennende, denselve van dese gratie kennisse te geven en tot zijne terugh komps mitsgrs. ernstigh aan te manen, soo met paard, wagen als andersints de behulpsame hand te bieden, op peene dat die namaals bevonden mogte worden hierinne nalatigh te zijn geweest, arbitralijk sullen worden gecorrigeert.
  ...
  [12] Volgens die kontrak van 15 Oktober 1715 het Wiese die soldaat Pieter Willemse Langevelt van Dirkerdam gehuur as plaasarbeider. Vgl. C.J.2877: Contracten, 1714-1715, pp. 159-160."
 2. [S788] Webpage Tanap "Reference code: C. 43, pp. 93-116.
  Dingsdagh den 19e October 1717, voormiddags.
  ...
  Alsoo den soldaat, Pieter Jacobsz. van Langevelt, [12] alias Piet Vrolijk, als knegt in leeningh geweest zijnde bij den burger Benjamijn Wiese, nu 't sedert een geruijmen tijt uijt den dienst van sijn voorsz meester weggegaan en zigh ten platten lande latiterende is, waar door de ondersoekinge der waarheijd en circumstantien van zaken, waar aan dit Gouvernement ten hoogsten is gelegen, word terugh gesteld en t' eenemaal verduijstert; Soo is tot bekominge van deselve eensdeels, en dat ten anderen de gem. Vrolijk tot die vlugt mogelijk door andere soude konnen zijn gepersuadeert, geresolveert en verstaan dat bij billietten allomme te affigeeren den voorsz Piet Vrolijk sal worden gepardonneert van sijne aufugie niet alleen, maar ook van alle sodanige saken (buijten moord en hoogh verraat) waar aan hij schuldigh mogte zijn of complicae wesen, en daar nevens gelast aanstonds naer bekome kennise van dese gunste herwaarts te komen met ordre en serieuse recommandatie aan alle en ieder deeser ingesetenen den meergem. Vrolijk en sijn verblijfplaats kennende, denselve van dese gratie kennisse te geven en tot zijne terugh komps mitsgrs. ernstigh aan te manen, soo met paard, wagen als andersints de behulpsame hand te bieden, op peene dat die namaals bevonden mogte worden hierinne nalatigh te zijn geweest, arbitralijk sullen worden gecorrigeert.
  ...
  [12] Volgens die kontrak van 15 Oktober 1715 het Wiese die soldaat Pieter Willemse Langevelt van Dirkerdam gehuur as plaasarbeider. Vgl. C.J.2877: Contracten, 1714-1715, pp. 159-160."
 3. [S34] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 4 J-K (Pretoria: Human Sciences Research Council, 1992), p.120. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 4 J-K.
 4. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "[1712] 27 [November] is getrouwt Pieter Willemsz Langevelt en Trijntjie de Wit
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-Y19V."
 5. [S351] Grahame Naudé, "Dutch East India Company Shipping", Familia (DEIC Shipping) 43 Number 1 (2006): Details of voyage 2207.3 from Texel to Batavia
  Number     2207.3
  Name of ship     KORSSLOOT
  Master     Boer, Pieter de
  Tonnage     630
  Type of ship     fluit
  Built     1705
  Yard     Hoorn
  Chamber     Enkhuizen
  Date of departure     17-01-1714
  Place of departure     Texel
  Arrival at Cape     20-04-1714
  Departure from Cape     02-06-1714
  Date of arrival at destination     13-08-1714
  Place of arrival     Batavia
  Particulars     
  Next homeward voyage     6311.3
  On Board     I     II     III     IV     V     VI
  Seafarers     95     1     6     3     2     96
  Soldiers     28     0     0     1     0     23
  Gegevens over de opvarenden bij het Nationaal Archief. Hereinafter cited as "Dutch East India Company Shipping."
 6. [S620] Website Nationaal Archief, VOC Opvarenden (http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx) "https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/…
  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/…."
 7. [S788] Webpage Tanap "Reference code: C. 43, pp. 19-36.
  Dingsdagh den 31e Augustus 1717, voormiddagh.
  ...
  Dat hij op sekeren tijd, sonder den dagh onthouden te hebben, aan de tafel van Wiese, alwaar desselfs huijsvrouw mede was zittende, gesegde Wiese twee pasquillen meldende, het eene op den gewesenen tweede persoon alhier, de Heer Willem Helot, en eenige gequalificeerde dienaren van d' E. Comp., van dewelke Wiese ook eenige bijnaamen noemden, en 't andere op de regters deser plaatse, in presentie van eenen Pieter Vrolijk, [9] in de wandelingh genaamt, heeft hooren leesen, daar bij seggende:
  ...
  [9] Sy regte naam was Pieter Jacobsz. van Langevelt."
 8. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "Will of Adolph Jonker and Maria Langveld dated 19 January 1757, viz.:
  … aan haar moeder Cornelia Jacobsz: Wed: wijlen den Soldt: Pieter Pietersz: Langveld: soo sij al dan in leven mogte zijn, …  Testamentregisters (will registers), 1689-1800 ; Index, 1721-1873 ; Inventory, 1689-1916."
 9. [S78] Website National Automated Archival Information Retrieval System (http://www.national.archives.gov.za/) "DEPOT KAB
  SOURCE MOOC
  TYPE LEER
  VOLUME_NO 7/1/20
  SYSTEM 01
  REFERENCE 29
  PART 1
  DESCRIPTION LANGVELD, MARIA. WIFE OF ADOLPH JONKER. WILL.
  STARTING 17570000
  ENDING 17570000
  REMARKS FILED 1773."
 

Bookmark and Share