Pieter Jacobsz:1

M, #12623, b. circa 1685

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited04/09/2016
BirthOrigin*Pieter was most likely from Durgerdam in North Holland [written in the record as Dirkerdam], and was perhaps born there circa 1685. The date is estimated. He appears variously in the record including as from Langervel[d][t] - and this has been incorrectly interpreted by some as a toponym.2,3 
Marriage De facto* Circa 1709 Pieter Jacobsz: and Cornelia van de Caep were in a de facto relationship de Caep de Goede Hoop.3  

Family

Cornelia van de Caep b. 27 Mar 1672
Children
 • Jacobus Langeveld+ b. b 23 Feb 1710, d. 25 Oct 1807; putative relationship offered with a view toward further discovery in the record. No other men identified thus far meet the chronological and other criteria to qualify as the father. The son assumes the name Langevel[t]3
 • Maria Petronella Langeveld+ b. b 7 May 1719, d. 4 Jan 1773; putative relationship offered with a view toward further discovery in the record. No other men identified thus far meet the chronological and other criteria to qualify as the father. The daughter assumes the name Langevel[t]3
Names in the record, in publications, etc.Pieter was incorrectly named in genealogical publications as Pieter Pietersz: or Pieter Pietersz: Langeveld. In addition to Mansell Upham's research, my own research reveals no individual thusly named.4,3
31 August 1717, the name of Pieter was written in the record as Pieter Vrolijk.5
19 October 1717, the name of Pieter was written in the record as Pieter Jacobsz: van Langevelt.1
19 October 1717, the name of Pieter was written in the record as Pieter Wilemse Langevelt, he is described as van Dirkerdam, probably Durgerdam.2

Citations

 1. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 43, pp. 93-116.
  Dingsdagh den 19e October 1717, voormiddags.
  ...
  Alsoo den soldaat, Pieter Jacobsz. van Langevelt, [12] alias Piet Vrolijk, als knegt in leeningh geweest zijnde bij den burger Benjamijn Wiese, nu 't sedert een geruijmen tijt uijt den dienst van sijn voorsz meester weggegaan en zigh ten platten lande latiterende is, waar door de ondersoekinge der waarheijd en circumstantien van zaken, waar aan dit Gouvernement ten hoogsten is gelegen, word terugh gesteld en t' eenemaal verduijstert; Soo is tot bekominge van deselve eensdeels, en dat ten anderen de gem. Vrolijk tot die vlugt mogelijk door andere soude konnen zijn gepersuadeert, geresolveert en verstaan dat bij billietten allomme te affigeeren den voorsz Piet Vrolijk sal worden gepardonneert van sijne aufugie niet alleen, maar ook van alle sodanige saken (buijten moord en hoogh verraat) waar aan hij schuldigh mogte zijn of complicae wesen, en daar nevens gelast aanstonds naer bekome kennise van dese gunste herwaarts te komen met ordre en serieuse recommandatie aan alle en ieder deeser ingesetenen den meergem. Vrolijk en sijn verblijfplaats kennende, denselve van dese gratie kennisse te geven en tot zijne terugh komps mitsgrs. ernstigh aan te manen, soo met paard, wagen als andersints de behulpsame hand te bieden, op peene dat die namaals bevonden mogte worden hierinne nalatigh te zijn geweest, arbitralijk sullen worden gecorrigeert.
  ...
  [12] Volgens die kontrak van 15 Oktober 1715 het Wiese die soldaat Pieter Willemse Langevelt van Dirkerdam gehuur as plaasarbeider. Vgl. C.J.2877: Contracten, 1714-1715, pp. 159-160."
 2. [S788] Webpage Tanap "Reference code: C. 43, pp. 93-116.
  Dingsdagh den 19e October 1717, voormiddags.
  ...
  Alsoo den soldaat, Pieter Jacobsz. van Langevelt, [12] alias Piet Vrolijk, als knegt in leeningh geweest zijnde bij den burger Benjamijn Wiese, nu 't sedert een geruijmen tijt uijt den dienst van sijn voorsz meester weggegaan en zigh ten platten lande latiterende is, waar door de ondersoekinge der waarheijd en circumstantien van zaken, waar aan dit Gouvernement ten hoogsten is gelegen, word terugh gesteld en t' eenemaal verduijstert; Soo is tot bekominge van deselve eensdeels, en dat ten anderen de gem. Vrolijk tot die vlugt mogelijk door andere soude konnen zijn gepersuadeert, geresolveert en verstaan dat bij billietten allomme te affigeeren den voorsz Piet Vrolijk sal worden gepardonneert van sijne aufugie niet alleen, maar ook van alle sodanige saken (buijten moord en hoogh verraat) waar aan hij schuldigh mogte zijn of complicae wesen, en daar nevens gelast aanstonds naer bekome kennise van dese gunste herwaarts te komen met ordre en serieuse recommandatie aan alle en ieder deeser ingesetenen den meergem. Vrolijk en sijn verblijfplaats kennende, denselve van dese gratie kennisse te geven en tot zijne terugh komps mitsgrs. ernstigh aan te manen, soo met paard, wagen als andersints de behulpsame hand te bieden, op peene dat die namaals bevonden mogte worden hierinne nalatigh te zijn geweest, arbitralijk sullen worden gecorrigeert.
  ...
  [12] Volgens die kontrak van 15 Oktober 1715 het Wiese die soldaat Pieter Willemse Langevelt van Dirkerdam gehuur as plaasarbeider. Vgl. C.J.2877: Contracten, 1714-1715, pp. 159-160."
 3. [S34] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 4 J-K (Pretoria: Human Sciences Research Council, 1992), p.120. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 4 J-K.
 4. [S744] Mansell Upham 'God's Slave & Afrikaner 'Hearts of Darkness' - Abdullah alias Adolf Jonker (c. 1709-1779)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), May 2013. "He is incorrectly named Pieter Pietersz: Langeveld in genealogical publications – no such person found in records."
 5. [S788] Webpage Tanap "Reference code: C. 43, pp. 19-36.
  Dingsdagh den 31e Augustus 1717, voormiddagh.
  ...
  Dat hij op sekeren tijd, sonder den dagh onthouden te hebben, aan de tafel van Wiese, alwaar desselfs huijsvrouw mede was zittende, gesegde Wiese twee pasquillen meldende, het eene op den gewesenen tweede persoon alhier, de Heer Willem Helot, en eenige gequalificeerde dienaren van d' E. Comp., van dewelke Wiese ook eenige bijnaamen noemden, en 't andere op de regters deser plaatse, in presentie van eenen Pieter Vrolijk, [9] in de wandelingh genaamt, heeft hooren leesen, daar bij seggende:
  ...
  [9] Sy regte naam was Pieter Jacobsz. van Langevelt."
 

Bookmark and Share