Scipio Africanus van de Kust Malabar1

M, #15370, b. circa 1650

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited19/03/2016
Birth*Scipio Africanus van de Kust Malabar was born circa 1650.1
 
Names in the record, in publications, etc.14 September 1678, the name of Scipio was written in the record as Scipio Casta Malabar.2
Slave TransactionsScipio Africanus van de Kust Malabar was hired out by Robert Carus, to Angela van Bengale on 29 March 1668, for a monthly fee of f 5. The parties were to be monitored by the fiscal, Cornelis de Cretser.1,3
Hector van Bengale and Scipio Africanus van de Kust Malabar were sold by Johannes Ravensbergh, to Willem Schalk on 1 November 1677, for Rds. 50 each. I have assumed that Scipio Casta Malabar is the same person as Scipio Africanus van Malabar. Corrections welcome.2,4

Citations

 1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 127. 29.3.1668, pp. 223-224: Scipio Africanus from the Coast of Malabar, given in hire by Robert Carus, skipper of 'f Wapen van Middelburg to Angela of Bengal for f5 a month. The fiscal, Cornelis de Cretser, was to keep a watchful eye on both parties of the contract.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.136. 14.9.1678: Hector, Casta [Coast] Bengal and Scipio Casta [Coast] Malabar, sold by Johannes Ravensberg, "medicinale doctor", to Willem Schalk for Rds. 50 each.
 3. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 29.3.1668     CTD 3, p.223
  Robert Carus, skipper van die ‘t Wapen van Middelburg, gee Cornelis de Cretser, fiskaal, opdrag om toesig te hou oor die Bengaalse jonge Scipio Africanus van die Kus van Malabaar wat teen f 5 per maand aan Angela van Bengale verhuur is, veral as hy hom nie gedra soos behoort of deur Angela goed behandel word nie in welke geval hy hom dan aan iemand anders of in sy eie diens kan plaas. [Geen ouderdom vermeld.]. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 4. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 14.9.1678          TS 3, g.p.
  Willem Schalck, vrylandbouer alhier, erken dat hy aan sr Joannes Ravensbergh, mediese dokter alhier, die bedrag van f 200 skuld spruitende uit die koop van twee lyfeies, genaamd Hector en Scipio, vir f 200, betaalbaar op 1 Januarie aanstaande jaar; indien hy in gebreke sou bly om op die dag te betaal sal °5 tot die bedrag bygevoeg word asook 6% rente per jaar bereken van 1 November 1677 tot 1 Januarie 1679; en in welke geval die twee lyfeies ook aan Ravensbergh terug besorg sal word sonder enige verdere aanspraak op hulle.
  14.9.1678          TS 3, g.p.
  Sr Joannes Ravensbergh, medisyne dokter en kassier alhier, verkoop aan Willem Schalck, vrylandbouer alhier, die twee slawe Hector Casta Bengale en Schipio Casta Malabar vir 100 Rds, te wete 50 Rds elk; erken hy ‘tot genoeghen voldaan ende betaelt te wesen, den laatsten penningh met den eersten … ‘
  [Soos uit die vorige stuk blyk was hy nie ten volle betaal nie en het die werklike transaksie al veel vroeer plaasgevind. Die aangehaalde sinsnede is eerder gebruik om die verkoper se tevredenheid met die ooreengekomde verkoopprys te kenne te gee en nie as ‘n aanduiding dat hy dit in werklikheid ontvang het nie.]. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 

Bookmark and Share