Johannes Ravensbergh1

M, #15494, b. circa 1640

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited27/10/2021
Birth*Johannes Ravensbergh was born circa 1640.1
 
Duplicate?*It is possible that Joannes Rabenbergh and Johannes Ravensbergh are the same individual. However evidence is lacking and deeper research is needed before they can be said to be the same individual. 
Occupation* On 14 September 1678 Johannes Ravensbergh was a medicinale doctor.2  
Slave TransactionsOn 3 March 1677 Claas van Bengale was sold by Johannes Ravensbergh to Gerrit Jansz, for Rds. 70.3,4
Hector van Bengale and Scipio Africanus van de Kust Malabar were sold by Johannes Ravensbergh, to Willem Schalk on 1 November 1677, for Rds. 50 each. I have assumed that Scipio Casta Malabar is the same person as Scipio Africanus van Malabar. Corrections welcome.2,5
On 22 January 1679 Cupido van Madagascar was sold by Johannes Ravensbergh to Gerrit Jansz, for Rds. 35.6,7
On 22 January 1679 Anthoni van der Kust Coromandel was sold by Johannes Ravensbergh to Tobias Marquaert, for Rds. 60.8,9
On 16 April 1679 Cecilia was sold by Johannes Ravensbergh to Jan Dircksen de Beer, for Rds. 50.10,11
On 16 April 1679 Diana van Macassar was sold by Johannes Ravensbergh to Herman Ernst de Gresnicht, for Rds. 48.12

Citations

 1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 133.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.136. 14.9.1678: Hector, Casta [Coast] Bengal and Scipio Casta [Coast] Malabar, sold by Johannes Ravensberg, "medicinale doctor", to Willem Schalk for Rds. 50 each.
 3. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 3.3.1677          TS I, g.p.
  Johannes Ravensbergh, mediese dokter in diens, verkoop aan Gerrit Jansz van Wijngom, vryburger alhier, die slaaf Claas van Bengale vir 70 Rds.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 133.3.3.1677: Claas from Bengal, sold by Johannes Ravensbergh to Gerrit Jansz van Wijnegom for Rds. 70.
 5. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 14.9.1678          TS 3, g.p.
  Willem Schalck, vrylandbouer alhier, erken dat hy aan sr Joannes Ravensbergh, mediese dokter alhier, die bedrag van f 200 skuld spruitende uit die koop van twee lyfeies, genaamd Hector en Scipio, vir f 200, betaalbaar op 1 Januarie aanstaande jaar; indien hy in gebreke sou bly om op die dag te betaal sal °5 tot die bedrag bygevoeg word asook 6% rente per jaar bereken van 1 November 1677 tot 1 Januarie 1679; en in welke geval die twee lyfeies ook aan Ravensbergh terug besorg sal word sonder enige verdere aanspraak op hulle.
  14.9.1678          TS 3, g.p.
  Sr Joannes Ravensbergh, medisyne dokter en kassier alhier, verkoop aan Willem Schalck, vrylandbouer alhier, die twee slawe Hector Casta Bengale en Schipio Casta Malabar vir 100 Rds, te wete 50 Rds elk; erken hy ‘tot genoeghen voldaan ende betaelt te wesen, den laatsten penningh met den eersten … ‘
  [Soos uit die vorige stuk blyk was hy nie ten volle betaal nie en het die werklike transaksie al veel vroeer plaasgevind. Die aangehaalde sinsnede is eerder gebruik om die verkoper se tevredenheid met die ooreengekomde verkoopprys te kenne te gee en nie as ‘n aanduiding dat hy dit in werklikheid ontvang het nie.].
 6. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.136. 22.1.1679: Cupido from Madagascar, sold by Johannes Ravensbergh to Gerdt Jansz van Wijnegom for Rds. 35.
 7. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 22.1.1679          TS 2, g.p.
  Johannes Ravensbergh, mediese dokter, verkoop aan Gerrit Jansz van Wijnegom, burger alhier, sy slaaf Cupido van Madagaskar vir 35 Rds.
 8. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 132. 22.1.1679: Anthoni from the CoromandeI Coast, sold by Johannes Ravensbergh to Tobias Marquart for Rds. 60.
 9. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 22.1.1679          TS 2, g.p.
  Johannes Ravensbergh, mediese dokter, verkoop aan Tobias Marquart, sy slaaf Antoni van die kus Coromandel vir 60 Rds.
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.137.16.4.1679: Cecilia (no place of origin given), sold by Johannes Ravensbergh to Jan Dircksz, free miller, for Rds. 60.
 11. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 16.4.1679          TS 2, g.p.
  Sr Johannes Ravensbergh. mediese dokter en kassier alhier wat op vertrek staan na patria, verkoop aan Jan Dircksz, vrymeulenaar alhier, die slavin Cicilia van … vir 50 Rds.
 12. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.137. 16.4.1679: Diana (no place of origin given), sold by lohannes Ravensberg to Herman Gresnicht for Rds. 48. [She is unnamed in this transaction but is sold in 1686 as van Macassar.]
 

Bookmark and Share