Coenraad Urbanus

M, #3317, b. circa 1630

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited30/01/2016
BirthOrigin*Coenraad was described variously as from Fockhaen, Foixhaen, Focxhaen and Altenbruch. His origin is most like to be Cuxhaven near Altenbruch and he may have been born there circa 1630. He was said to be 40 years old in 1670.1,2,3 
Marriage*He married Cornelia Willems van der Linden on 28 February 1669 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
 

Family

Cornelia Willems van der Linden b. c 1646
Child
Names in the record, in publications, etc.Coenraad Urbanus was also known as Coenraad Orbanus.5
Monsterrollen and Opgaafrollen (Muster and tax rolls)On 6 March 1657 Coenraad Urbanus was enumerated in the muster roll, as a sailor.6
On 31 May 1657 Coenraad Urbanus was enumerated in the muster roll, as a sailor earning f 10 per month.7
On 15 February 1658 Coenraad Urbanus was enumerated in the muster roll, he was recorded as Cunradus Urbanus, of Fockhaen, sailor.8
On 5 March 1659 Coenraad Urbanus was enumerated in the muster roll, he was recorded as of Foixhaen and a sailor.9
Slave TransactionsSimon van Angola was sold by Wouter Mostert, to Jochem Marquaert and Coenraad Urbanus on 1 April 1666. However if Simon died within 6 months, Mostaert was to give the purchasers "Hans". This was presumably the slave purchased by Mostaert from Thomas Christoffel Muller in 1662, i.e. Oude Hans van Guinea. If on the other hand, Hans was to die within the same period, then the purchasers would have no further claim against the seller. In separately recorded transactions on the same date, Mostert sold to the same purchasers two erven in Table Valley. The purchase price for the series of transactions, which also included 50 sheep, was f 1000 for which the purchasers signed a lien.10,11,12
On 12 December 1670 Simon van Angola and Gerrit van Bengale were sold by Coenraad Urbanus to Jochem Marquart and Henrick Barentze van der Zee, in a complex transaction of f 5000, payable in two instalments, which included his house, outbuildings, erf on the corner of Olifantstraat, household goods, kisten en kasten fixed to the house, as well as 143 halfbreed ooihamels en ramskape. The slaves are described as 'een Angoolse Caffer’ Sijmon en die ander ‘een Indiaan’ genaamt Gerrit.13

Citations

 1. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: Den 28 Febr' An' 1669. Coenraad Orbanus van Altenburgh [Altenbruch] met Cornelia Willems van der Linden van Uitrecht., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 2. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "[3] In Confessiën en Interrogatiën staan opgeteken dat Coenraad urbanus in 1670 veertig jaar oud was en sy vrou, Cornelia v.d. Linde, vier-en-twintig. Vgl. C. J.2952: Confessiën en Interrogatiën, 1652-1673, pp. 316-323."
 3. [S839] Note by Mansell Upham, "My thanks to Mansell Upham for identifying this location."
 4. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): Den 28 Febr' An' 1669
  Coenraad Orbanus van Altenburgh met Cornelia Willems van der Linden van Uitrecht., May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 5. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): Den 28 Febr' An' 1669. Coenraad Orbanus van Altenburgh met Cornelia Willems van der Linden van Uitrecht., May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 6. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, Letters Despatched 1652-1662 to which are added land grants, attestations, Journal of voyage to Tristan da Cunha, names of freemen, &c. Vol III, H.C.V. Leibrandt; (Cape Town, South Africa: W.A. Richards & Sons, Government Printers, 1900), p.286-287. Hereinafter cited as Precis of the archives of the Cape of Good Hope.
 7. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, pp.287-289.
 8. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, p.292.
 9. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, p.296.
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 126: 01.04.1666 III, pp.13-14: Simon from Angola, sold by Wouter Cornelis Mostaert to Jochem Marquart and Coenraet [Urbanus] van Altenberg. If he died within six months, Mostaert was to give his slave Hans to Marquart and van Altenberg. If Hans died within six months, Simon was to be returned to his original owner.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 11. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): 1.4.1666: Die kooptransaksie het vyftig skape ingesluit wat nie in die addendum vermeld word nie.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 12. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 1.4.1666     CTD 3, p.13
  Wouter Cornelisz Mostert [geteken Wouter Mostaert] vryburgerraad, verkoop aan Jochum Marquart van Gorcum en Coenraet van Altenberch van Meijssen, in maatskappy, ‘n slaaf Simon en 50 skape op die voorwaarde dat indien Simon binne die eerste halfjaar te sterwe sou kom, Mostert hulle sy ander slaaf, Hans, sal gee. As Hans ook binne ses maande te sterwe kom, sal die kopers geen verdere aansprake besit nie. [Geen bedrag vermeld. Onder dieselfde datum, maar op verskillende plekke in die bundel ingebind, verkoop Mastert ook twee huiserwe (T45, p.47 en T46, p.49) in Tafelvallei aan dieselfde twee persone. Hulle betaal met ‘n skuldbrief ter waarde van f 1000 vir albei erwe, die slaaf en 50 skape en teken die skuldbrief, p. 33, as Conrad von Altanburgh aus Meyssen en Jochim Marquart.]. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 13. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", 12.12.1670     T95     T 120 en T 127      CTD 4, p.157
  Coenraad Urbanus, vryburger, verkoop aan Jochum Marquart van Gorcum en Hendrik Barendtsz van Leeuwaerden, vryburgers in vennootskap, sy huis, byhuise en erf op die hoek van Olifantstraat; suid daarvan is die Kompanjie se koringmeule en die tuin van die asryers, noord die weduwee van Jan Israels, wes die onbeboude erwe na Leeuberg en oos die straat van Fortsplein, volgens die erfbrief van 20 September 1660 met die huisraad, ‘kisten en kasten’ en wat voorts aan die huis ‘nagelvast’ is asook twee slawe, die een ‘een Angoolse Caffer’ Sijmon en die ander ‘een Indiaan’ genaamt Gerrit benewens 143 halfslag ooihamels en ramskape, saam vir f 5000 in twee termyne betaalbaar. Op dieselfde dag teken die twee kopers ‘n skuldbrief vir die bedrag ten gunste van Coenraad Urbanus van Altenbergh maar noem nie weer die name van die slawe nie. Hulle sluit egter ook nog ‘n tuin (T 97), groot 259 roede 10 voet, in Tafelvallei gelee, hierby in. p.172.).
 14. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Anno 1670
  den 11 Jan'
  een dochtertje van Coenraad Urbanus en Cornelia van der Linde syn huysvr' wiert genaat Rebecka tot getuyge stonden Wouter Cornelisz Mostart en [y]atjen Hendricks, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 

Bookmark and Share