Matthijs Coeijmans1,2

M, #6557, b. circa 1640
Father*Machiel Coomans3 b. c 1640

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited03/03/2016
Birth*Matthijs Coeijmans was born circa 1640.4
 
Marriage*He married Cathrijn de Klerck before 7 November 1666.5,6
 

Family

Cathrijn de Klerck b. c 1640
Children
Names in the record, in publications, etc.7 November 1666, the name of Matthijs was written in the record as Matthys Koymans.5
29 September 1669, the name of Matthijs was written in the record as Mattheys Coomans.
The name of Matthijs appeared as Matthijs Cooijmans in the cited publication(s.)2
The name of Matthijs appeared as Mathijs Coemans in the cited publication(s), In a later publication Hattingh wrote that on the date in question he was recorded as Matthijs Cooijmans, but signed as Mattijs Coeijmans.2,7
2 March 1671, the name of Matthijs was written in the record as Mattijs Coeijmans.2
Slave TransactionsOn 6 January 1665, Hendrick Hendricksz Boom sold his entire household, including two unnamed adult slaves, most likely Anna van Guinea and Claes Kelder van Angola to Matthijs Coeijmans. Included in the transaction were two unnamed slave children, probably Lijsbeth Sanders and Maria Everts who were later recorded to be living with the couple.8,9
On 8 July 1670 Anthoniij van Angola and Thomas van Bengale were sold by Jochem Marquart to Matthijs Coeijmans, sold in a transaction numbered T85 by.10,11
On 5 February 1671 Anthoniij van Angola was sold in a transaction numbered T100 by Matthijs Coeijmans to Jochem Marquart de Caep de Goede Hoop. Also sold was the property bought months earlier by Coemans, along with 22 draught oxen, 1 mare with foal, 2 ploughs, 2 harrows, 2 wagons and all other equipment. The price paid was 3,500 guilders.12,13
On 2 March 1671 Lijsbeth Sanders was sold by Matthijs Coeijmans to Adriaan Willemsz van Brakel de Caep de Goede Hoop, for f 120.14,15,16
Jacob van Macassar and Thomas van Bengale were sold by Mathijs Coemans to Dirck Bosch on 2 March 1671, for f 450. The transaction included baking equipment.17,18
On 2 March 1671 Claes van Angola was sold by Matthijs Coeijmans to Dirck Jansz Smient, for Rds. 95.2,19
Slave EmancipationsCirca 1671 the freedom of Anna van Guinea and Maria Everts was most likely purchasedby Evert van Guinea from Matthijs Coeijmans. Evert was de facto spouse to Anna, and father to Maria.20

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 5, pp. 8-10
  Woensdag den 25en April anno 1668. ... den vrijborger Matthijs Coeijmans, ..."
 2. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 2.3.1671      CTD 5, p. 121
  Matthijs Cooijmans van Herentals, burger, verkoop aan Dirck Jansz Smient, medeburger, die ‘Angoolse’ slaaf Claas, ongeveer 24 jaar oud , vir 95 Rds. In al drie voorgaande stukke het die verkoper as Mattijs Coeijmans geteken).. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 3. [S658] Mansell Upham 'Made or Marred by Time - the Other Armozijn & two enslaved Arabian 'princesses' at the Cape of Good Hope (1656)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), March 2012. "p.43. Matthijs Coeijmans was the son of Machiel Coeijmans."
 4. [S21] Date estimated by compiler, Delia Robertson and, unless there is corroborating information, should not be considered as anything more than a guide.
 5. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: ao 1666
  den novemb:[er] een dochterken van Matthys Koymans en Cathrijn de Klerck syn huysvrouw wiert genaemt Anna de getuyhen waren Leendert de Klerck, Joan van Asm Juffr. Coon en Maryke Tielemans
  [My thanks to Mansell Upham for clearing up this transcription.], transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): An. 1669
  Den 22 Septb' An' 1669
  een dochtertje van Mattheys Coomans en Catharina de Clerck syn huysvr, wiert genaemt Maria, tot getuyge stonden Elbert Diemer en Margietje van Seurwaerden, in plaess van Machiel Coomans, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 7. [S326] J.L. (Leon) Hattingh, "Die Blanke Nageslag van Louis van Bengale en Lijsbeth van die Kaap", Kronos (Die Blanke nageslag . . .) 1 (1979). Hereinafter cited as "Die Blanke nageslag."
 8. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 6.1.1665     T30     T49 en T50     CTD 2, p.146
  Hendrick Hendricx Boom van Amsterdam, oud burgerraad, aan Matthijs Cooimans van Heerentals sy huis en erf te Tafelvallei, volgens die grondbriewe van 1 Maart 1660 en 15 Junie 1662, een morg 312 roede groot, asook 300 skape, een slaaf met ‘n slavin en twee slawe kinders asook al die tuingereedskap, melk-gereedskap asook alles wat nag los en naelvas is en daartoe behoort alles vir die bedrag van 5000 carolus gulde. [Op dieselfde dag teken Matijs Coijmans ‘n skuldbrief (p.148) vir dieselfde bedrag en al die eiendomme vir die delgingsperiod van vyf jaar. In geeneen van die dokumente word die slawe se name genoem nie.]. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 9. [S658] Mansell Upham 'UL03 Made or Marred by Time', Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), "A repatriating Boom, sold (6 January 1665) his entire establishment (his house and erf in Table Valley) to the baker Matthijs Coeijmans (from Herentals). This included his two slaves "and 2 children": Anna van Guinea and Claes Kelder van Angola. Were the heelslag Lijsbeth Sanders: and Maria Everts: (Anna's daughter by Evert) the two children sold that day?"
 10. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Hierdie transaksie is heeltemal verkeerd gerapporteer. In die eerste plek hou die voorafgaande ooordrag no 85 (T 85), wat nie in die addendum verstrek word nie, direk verband daarmee. Met oordrag T85 verkoop Jochem Marquaert sy grond, huis en landerye wat geleë is by die Windberg (Duiwelspiek), groot 27 more 28 vk. Roede, aan Matthys Cooymans (sic). By die transaksie was ingesluit twee slawe, tewete Anthonij en Thomas, asook nog 2 perde met hul toebehore, 50 halfslagooie, 24 trekosse, 2 ploeë, 2 êe, 2 waens en alle ander gereedskap benewens 30 mud koring. Cooymans betaal hiervoor met sy eie huis, tuine en erf en gee ook nog op die koop toe 'n bedrag van 2 000 gulde.
       Met T86, die een wat Böeseken wel vermeld, is dit Cooymans wat weer aan Marquaert sy "nuwe huis", stal en erf in die "dorp" (groot 296 vierkante roede) verkoop. In hierdie transaksie is daar geen sprake van plaas en slawe soos Böeseken dit will nie. Cooymans verklaar slegs dat hy tevrede is met Marquaert se betaling! Met ander woorde die twee ruil hulle eiendomme met 'n betaling deur die een koper. Maar anders as wat Böeseken dit in die addendum weergee, is Cooymans nie die verkoper van die plaas en die slawe nie. He is slegs die ontvanger of nuwe eienaar daarvan.
       Enkele maande later, met T 100 op 5.2.1671, verkoop Cooymans wel weer die betrokke plaas terug aan Jochum Marquart, maar dit vermeld Böeseken glad nie in die addendum nie. Nou was dit eet 22 trekosse, een merrieperd met 'n vul, 'n slaaf genaamd Anthonij van Angola, al die ander voorheen genoemde implemente en gereedskap vir die koopsom van 3 500 guide. Böeseken meld dan wel T 114, gedateer 13.2.1671, toe Marquaert en Barents dieselfde eiendom met Anthonij van Angola inkluis, aan Wynant Leenders verkoop het. Sy laat egter na om te meld dat die koopsom toe ook 3 500 gulde was. Sonder om hierdie transaksie ten volle te volg kan daar ook nie tred gehou word met die lot van die twee betrokke slawe nie.. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 11. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", 8.7.1670     T 85     T 100     CTD 4, p.120
  Jochum Marquart van Gorcum, vryburger, verkoop aan ‘n mede burger Matthijs Coijmans sy huis, erf en landerye met al die jaar se gesaaides onder en bo die grond. Die erf is geleë agter Windberg tussen die Kompanjie se boord en die woning van Jacob Roosendaal, groot 27 morge 28 roede volgens die erfbrief van 5 Januarie 1660 en die koopbrief van 1 Mei 1668, waartoe hy voeg twee lyfeienes genaamd Anthonij en Thomas, asook 2 perde met hul toebehore, 50 halfslag ooie, 24 trekosse, 2 ploeë, 2 eê, 2 waens en alle [land] bougereedskap benewens die 30 mud koring en wat nog op die erf is vir die huis, erf en tuin van Cooijmans en f 200.

  8.7.1670     T 86     T 94 en T 112     CTD 4, p.123
  Matthijs Coijmans [Cooeijmans] van Herentals, vryburger, verkoop aan Jochem Marquart, mede burger, sy nuut geboude huis, stalle en erf naby die fort tussen die wonings van Jan Verhagen en Gysbert Dircksen Verwey, groot 296 roede, soos dit teenswoordig besaaid, bevrug en omhein is. Aan die noordoostelike kant is Tafelbaai, suidoos Windberg en die tuin en woning van burger Gysbert Dircksen Verwey, suidwes Tafelberg en die erf van Frans van Hairbrugge en noordwes Leeuwenberg en die tuine van Jan Verhagen volgens die erfbriewe van 1 Maart 1660 en 15 Julie 1662, alles vir die woning, landerye en tuin van Marquart gelee agter die Windberg, die gesaaides daarop, twee slawe, 2 perde met toebehore, 50 ooie, 24 trekosse, 2 ploeë, 2 eê, 2 waens met [Iand-]bougereedskap benewens 30 mud koring. [Op dieselfde dag teken Cooijmans 'n skuldbriefvir die f 2000 en die plaas, slawe, ens. Die oorspronklike hiervan kom op p. 142 van CTO 4 voor en p.126 is ‘n afskrif. By laasgenoemde het die Aktekantoor verkeerdelik ‘n nota aangebring dat dit ‘n nuwe verkoopakte, T 87, is. Dit hoort eerder by p.129 te wees. In geen van hierdie dokumente word die name van die twee slawe vermeld nie.]
 12. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "Foute en regstellings", Enkele maande later, met T 100 op 5.2.1671, verkoop Cooymans wel weer die betrokke plaas terug aan Jochum Marquart, maar dit vermeld Böeseken glad nie in die addendum nie. Nou was dit eet 22 trekosse, een merrieperd met 'n vul, 'n slaaf genaamd Anthonij van Angola, al die ander voorheen genoemde implemente en gereedskap vir die koopsom van 3 500 guide.
 13. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 5.2.1671      T100           T114           CTD 4, p. 181
  Matthijs Cooijmans [Matthijs Coeijmans] van Herentals, vryburger, verkoop aan Jochum Marquart van Gorcum en Herdrick Barentsz van Leeuwaerden, mede ingesetenes, sy woonhuis, stalle, landerye, groot 27 morge 28 [vk] roede, volgens die erfbrief van 5 Januarie 1660 gelee agter Windberg by die Kompanjie se ‘lusthuijs’ Rustenburg, en voeg daaraan toe 22 trekosse, 1 merrie perd met ‘n vul, ‘n slaaf genaamd Anthoni van Angola en die koring tans nog onuitgedors asook dit wat nog daar voor hande is , 2 waens, 2 ploeë, 2 êe en die ander gereedskap vir die bedrag van f 3 500. [Hiervan is f 1 200 in kontant ontvang, f 920 met ‘n skuldbrief en die resterende f 1 400 het die koper en verkoper met ou skuld gelikwideer.]
 14. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 2.3.1671; Matthijs Cooijmans van Herentals, burger, verkoop aan Adriaaen van Brakel, baastimmerman in diens van die Kompanjie, 'zeker meijt slavin van d'Caep' genaamd Lijsbeth, ongeveer 12 jaar oud, vir ƒ 160.
 15. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.128 2.3.1671, V, pp. 119-120: Lijsbeth from the Cape (12), sold by Matthijs Coeijmans to Adriaan van Brakel for f 160.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 16. [S326] J.L. (Leon) Hattingh, "Die Blanke nageslag", As twaalfjarige slavin is sy op 3 [2] Maart 1671 deur Matthijs Coemans aan Adriaan van Brakel verkoop vir 'n bedrag van fl60.
 17. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.128. 2.3.1671, V, pp. 117-118: Thomas from Bengal (20) and Jan from Macassar (10), sold for f 450 by Matthijs Coemans to Dirck Bosch, together with utensils used by the baker.
 18. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 2.3.1671     CTD 5, p. 117 Matthijs Cooijmans van Herentals, burger, verkoop aan Dirck Bosch, medeburger, twee slawe, Thomas van Bengale, 20, en Jacob van Macassar, 10, asook enige bakkersgereedskap f 450.
 19. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 129: 2.3.1671, V, pp. 121--122: Claes from Angola (24), sold by Matthijs Coeijmans to Dirck Jansz Smient for Rds. 95.
 20. [S810] Mansell Upham 'At Earth's Extremest End… Op 't eijnde van de Aerd … The genealogical impact of the 'Angola' & 'Guinea' slaves at the Cape of Good Hope in the 17th century', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), August 2014. "Anna’s freedom - together with their Cape-born heelslag daughter Maria Everts: aka Swart Maria - is probably bought (1671) from the free-burgher and baker Matthias Cooman (from Ernstthal [Saxony]) - aka Matthijs Coeijmans - by Evert van Guinea the slave whom Jan van Riebeeck frees prematurely and gratuitously for collaboration."
 

Bookmark and Share