Maria Everts

F, #6825, b. circa 1663, d. between 8 June 1713 and 24 June 1713
Father*Evert van Guinea1 b. c 1640, d. c 1688
Mother*Anna van Guinea1 b. c 1647

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited19/10/2021
Birth*Maria Everts was born circa 1663 in Cabo de Boa Esperança.2,3
 
BaptismMaria Everts was baptized on 29 March 1676 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4 
Marriage*She married Jackie Joy van Angola on 5 November 1679 (Cape Town).3
 
Death*She died between 8 June 1713 and 24 June 1713, she died after she signed her own will on 8 Jun 1713, and before her son Jacobus signed his on 24 June 1713. This was at the height of the 1713 smallpox epidemic.5
 

Family 1

Children

Family 2

Willem ten Damme b. c 1650, d. b 14 Aug 1714
Child

Family 3

Bastiaen Jansen Colyn b. c 1650
Children
Will*Maria Everts left a will on 8 June 1713 de Caep de Goede Hoop.6 
Names in the record, in publications, etc.20 August 1679, the name of Maria was written in the record as Swarte Mary Everts.
Slave TransactionsOn 6 January 1665, Hendrick Hendricksz Boom sold his entire household, including two unnamed adult slaves, most likely Anna van Guinea and Claes Kelder van Angola to Matthijs Coeijmans. Included in the transaction were two unnamed slave children, probably Lijsbeth Sanders and Maria Everts who were later recorded to be living with the couple.7,8
On 5 January 1697 Coridon van Trancquebare was sold by Jan Pietersz: van Vleugel to Maria Everts, for Rds. 85.9
On 8 May 1698 Martha van Bengale was sold by William Erle to Maria Everts, for Rds. 60.10
On 9 June 1699 Coridon van Madagascar was sold by Abraham van Bogaard to Maria Everts, the amount paid was not recorded.11
Slave EmancipationsCirca 1671 the freedom of Anna van Guinea and Maria Everts was most likely purchasedby Evert van Guinea from Matthijs Coeijmans. Evert was de facto spouse to Anna, and father to Maria.12

Citations

 1. [S356] E-mails from Mansell Upham (e-mail address) to Delia Robertson, 2000 to 2008 (Personal Library, Email Upham).
 2. [S560] Richard Ball, "Richard Ball e-mail 25 Sep 2010 09:18:59," e-mail message from e-mail address (Norfolk, United Kingdom) to e-mail address, 25 Sep 2010, They are excerpts from the wills of Maria Everts and Jacobus Willemsz ten Damme. They were made at the height of the 1713 smallpox epidemic at the Cape. . . . Maria Everts' age at that date is given as around 50 years, giving her an estimated birth year of 1663.. Hereinafter cited as "Richard Ball e-mail 25 Sep 2010 09:18:59."
 3. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: Anno 1679
  den 5.November
  Grusias van Angola alias Jackie, met Maria Everts van de Cabo de Boa Esperance, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 4. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Anno 1676
  Den 29 dito [Martij], Maria Everts Swartinne met haar kint Anna De name des vaders onbekent, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 5. [S560] Richard Ball, "Richard Ball e-mail 25 Sep 2010 09:18:59," e-mail to e-mail address, 25 Sep 2010, MOOC 7/2
  26 - Copia

  In den name Godes Amen bij den inhoude van dit tegenwoordig openbaar Instrument sij kennelijk een ider die 't behoort, dat op huijden na de geboorte onses heeren den saligmaker Jesu Christi, 1718, op den 8e dag der maant Junij, des avonds omtrent de klokke ses uurne voor mij Daniel Thibault, secretaris vande Agtb' Raad van Justitie deses gourvernement, ten presentie van de nagen' getuijgen gecompandert en van scheenen is Maria Evers, geboortig aan dese plaats, oud omtrent 50 jaeren, siekelijk te bedde leggende, dog haar verstand, sinnen en memorie, volkome magtigh en gebruijkende ...

  ... Soo verklaarde sij testatrice voor aff te legateeren maken en bespoken aan de Diaconije armen alhier een somme van hondert Caapse guldens een fonds meer.

  Ende aan haar twee jongste zoonen, met name Johannes en Evert Colijn, den opstal van haar testatrices in leening hebbende plaats gelegen inde Groeneklooff, gent. de Claver Valleij, welke opstal bij gem' twee zoonen egter met een in possessie sal mogen werden genomen voor dat de jongste tot sijn mondige jaere, huwelijke off andere [geafforobeerde] state sal gekomen wesen, tot welke tijd het gesag en administratie daar van aande natenomendene volmagte werd aanbevoolen .

  komende nu de testatrice to verkiesing van erfgen' soo verklaarde sij tot haar universeele en algeheele erfgen: te hebben genomineert en verkooren, gelijk sij nomineert en verkiest bij desen, eerstelijk haar ses hier natenomene kinderen, als Jacobus Willemsz: ten Damme, Cornelia Everina Kraak, Johannes Colijn, Johanna Colijn, Maria Colijn en Evert Colijn, mitsgarders de burger Bastiaan Colijn, ider in Egale portien, en dat in alle de gderen soo roerenende als onroerende, presente en toekomende ...

  (as guardians of her yougeest, minor children she named her two oldest
  chidren, Jacobus Willemsz ten Damme and Cornelia Everina Kraak. - and also to provide for Bastiaan Colijn, foof, drink and clothing as necessary.)

  MOOC 7/2
  27 Copia

  (on 24 June 1713 at 8 o'clock in the evening), Jacobus Willemsz Ten Damme, burger en inwoonden alhier, siekelijk te bedde leggende ...

  aan sijn broeder gent. Johannes Colijn een slaav metnameAlexandervanMadagascar, drie hondert schapen en een wagen met tien beesten,

  soo verklaarde de testateur to sijn erfgen: ... sijn twee broeders, en drie susters , mitsgadersdenburger Bastiaan Colijn, en dat ider in egale portie .. so en indiervoegen als uijt het testamentbijder testateurs moeder Zalr: in datoden8e deser, ...
 6. [S560] Richard Ball, "Richard Ball e-mail 25 Sep 2010 09:18:59," e-mail to e-mail address, 25 Sep 2010, MOOC 7/2
  26 - Copia

  In den name Godes Amen bij den inhoude van dit tegenwoordig openbaar Instrument sij kennelijk een ider die 't behoort, dat op huijden na de geboorte onses heeren den saligmaker Jesu Christi, 1713, op den 8e dag der maant Junij, des avonds omtrent de klokke ses uurne voor mij Daniel Thibault, secretaris vande Agtb' Raad van Justitie deses gourvernement, ten presentie van de nagen' getuijgen gecompandert en van scheenen is Maria Evers, geboortig aan dese plaats, oud omtrent 50 jaeren, siekelijk te bedde leggende, dog haar verstand, sinnen en memorie, volkome magtigh en gebruijkende ...

  ... Soo verklaarde sij testatrice voor aff te legateeren maken en bespoken aan de Diaconije armen alhier een somme vanhondert Caapse guldens een fonds meer.

  Ende aan haar twee jongste zoonen, met name Johannes en Evert Colijn, den opstal van haar testatrices in leening hebbende plaats gelegen inde Groeneklooff, gent. de Claver Valleij, welke opstal bij gem' twee zoonen egter met een in possessie sal mogen werden genomen voor dat de jongste tot sijn mondige jaere, huwelijke off andere [geafforobeerde] state sal gekomen wesen, tot welke tijd het gesag en administratie daar van aande natenomendene volmagte werd aanbevoolen .

  komende nu de testatrice to verkiesing van erfgen' soo verklaarde sij tot haar universeele en algeheele erfgen: te hebben genomineert en verkooren, gelijk sij nomineert en verkiest bij desen, eerstelijk haar ses hier natenomene kinderen, als Jacobus Willemsz: ten Damme, Cornelia Everina Kraak, Johannes Colijn, Johanna Colijn, Maria Colijn en Evert Colijn, mitsgarders de burger Bastiaan Colijn, ider in Egale portien, en dat in alle de gderen soo roerenende als onroerende, presente en toekomende ...

  (as guardians of her yougeest, minor children she named her two oldest
  chidren, Jacobus Willemsz ten Damme and Cornelia Everina Kraak. - and also to provide for Bastiaan Colijn, foof, drink and clothing as necessary.).
 7. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 6.1.1665     T30     T49 en T50     CTD 2, p.146
  Hendrick Hendricx Boom van Amsterdam, oud burgerraad, aan Matthijs Cooimans van Heerentals sy huis en erf te Tafelvallei, volgens die grondbriewe van 1 Maart 1660 en 15 Junie 1662, een morg 312 roede groot, asook 300 skape, een slaaf met ‘n slavin en twee slawe kinders asook al die tuingereedskap, melk-gereedskap asook alles wat nag los en naelvas is en daartoe behoort alles vir die bedrag van 5000 carolus gulde. [Op dieselfde dag teken Matijs Coijmans ‘n skuldbrief (p.148) vir dieselfde bedrag en al die eiendomme vir die delgingsperiod van vyf jaar. In geeneen van die dokumente word die slawe se name genoem nie.]. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 8. [S658] Mansell Upham 'Made or Marred by Time - the Other Armozijn & two enslaved Arabian 'princesses' at the Cape of Good Hope (1656)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), March 2012. "A repatriating Boom, sold (6 January 1665) his entire establishment (his house and erf in Table Valley) to the baker Matthijs Coeijmans (from Herentals). This included his two slaves "and 2 children": Anna van Guinea and Claes Kelder van Angola. Were the heelslag Lijsbeth Sanders: and Maria Everts: (Anna's daughter by Evert) the two children sold that day?"
 9. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 175. 5.1.1697, pp. 143 (verso) - 144: Coridon from Trancquebare (20), sold by Jan Pietersz van Vleugel to the Free Black woman ("vrijswartin") Maria Evertsz for Rds. 85.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 184. 8.5.1698: Martha from Bengal (14), sold by William Erie to Maria Everts, "vrijswartin", for 60 Rds.
 11. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 189. 9.6.1699: Coridon from Madagascar, according to the wishes of the buyer called Cupido (18) "op 't begeer van de cooperesse" - sold by Abraham van Bogaard on the Pieter en Paul to Maria Everts.
 12. [S810] Mansell Upham 'At Earth's Extremest End… Op 't eijnde van de Aerd … The genealogical impact of the 'Angola' & 'Guinea' slaves at the Cape of Good Hope in the 17th century', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), August 2014. "Anna’s freedom - together with their Cape-born heelslag daughter Maria Everts: aka Swart Maria - is probably bought (1671) from the free-burgher and baker Matthias Cooman (from Ernstthal [Saxony]) - aka Matthijs Coeijmans - by Evert van Guinea the slave whom Jan van Riebeeck frees prematurely and gratuitously for collaboration."
 13. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1693
  Den 23 Dito (Augustii) Sijn na voorgaende belijdenisse door het
  sacrament van den H:Doop het Christendom
  ingelijst te weten Jonas van Mallebaer, Antonij, Isaac, margrita, Flora, Jacomijntie, Sar[a,]
  Jannetie, Secilia, Helena, Catharina, Anna Christijna, Petronella, Margriet, alle van Madegasker
  Item een slavinne van den H' Gouverneur genaemt Magdalena van Bengalen.
  Item David van Madegasker lijfeigen van Juffr. Cruse.
  Item een kindt van de vrijborgeresse Maria Everts genaemt Cornelia E[ve]rina van de Caep., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 14. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1679
  den selfden dito (6 Augusti) Jacobus
  Swarte Mary dochter van Swarte Evert van G[oure]
  Jacomyn Hendr[ic]ks, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 15. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1692
  Den 26 Dito een kint gedoopt van Maria Everts, onder getuijgenisse
  van Bastian Janz Cotijn, ende Dina van Soetirmeer,
  ende is genaemt Joannes, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 16. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1694
  Den 9 Dito (April) een kindt gedoopt waer van moeder is Ma[ria] Everts, tot getuijge stondt Bastiaen Colijn, ende Dina van Soetermeer, is genaemt Johanna, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 17. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 1 A-C, HSRC SA Genealogies (Pretoria: Institute for Historical Research, Division Genealogical Research, Pretoria, 1986, 1989), ISBN 0-620-23962-X, p.641. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 1.
 18. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town), (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
 

Bookmark and Share